One-way EDSA?

September 01, 2019
Dahil sa krisis-trapik hindi lang naman sa EDSA, maraming Pilipino ang pinagagana nang husto ang kanilang mga isip upang magkaroon ng kalutasan ang krisis na ito.