Ang COVID-19 Adjustment Measures Program (CAMP) ng DOLE

Kgg. na Chief Acosta,

Ako ay isa sa mga empleyadong hindi nakatatanggap ng anumang sahod sa ngayon. Nagpasya ang may-ari ng aming kompanya na suspendihin muna ang operasyon sa aming mga planta dahil sa Enhanced Community Quarantine. Dahil dito, lahat kaming empleyado ay walang natatanggap na sahod sa ngayon. Nagsisimula na akong mahirapan sa aming mga gastusin dahil ako lamang ang inaasahan ng mga magulang ko. Tanging ang mga naipon kong pera ang kasalukuyang ginagamit naming pambili ng pagkain. Nabalitaan ko sa aking kaibigan ang limang libong tulong pinansyal na ipinamamahagi ng Department of Labor and Employment. Maaari ba akong makatanggap nito?

Karla

Dear Karla,

Para sa inyong kaalaman, ang Department Order No. 209, Series of 2020, “Guidelines on the Adjustment Measures Program for Affected Workers due to the Coronavirus Disease 2019” ay siyang sumasaklaw sa sitwasyon na inyong inilahad. Ayon dito, ang nasabing mga empleyado ang maaaring makatanggap ng tulong mula sa Department of Labor and Employment (DOLE):

“b. Affected workers-workers in private establishments whose employment face or suffer interruption due to the COVID-19 pandemic, such as: (i) Retained workers who do not receive regular wage- workers whose working hours and, therefore, regular wage is reduced due to the implementation of Flexible Work Arrangements, as defined under DOLE Labor Advisory No. 09, Series of 2020, (i.e. reduction of workhours/workdays, rotation of workers, forced leave) as mitigating measures enforced by the employer; ((ii) Suspended workers- workers whose employment is temporarily suspended by reason of the suspension of operations of the employer’s business establishment.” (Binigyang- diin)

Nakasaad din sa nasabing Department Order ng DOLE sa Article III Program Assistance, Section I. Financial Support nito ang sumusunod:

“This component shall provide affected workers with financial relief necessary to mitigate the immediate and adverse economic impacts of the COVID-19 pandemic. xxx xxx xxx A one-time financial assistance equivalent to Php5,000.00 shall be provided to affected workers in lump sum, non-conditional, regardless of employment status.” (Binigyang-diin)

Maliwanag na nabanggit sa nasabing order ng DOLE na ang mga empleyado mula sa pribadong sektor na hindi nakatatanggap ng sahod o nakatatanggap ng mas maliit na sahod sa ngayon dahil sa pagsususpinde ng operasyon ng kanilang mga opisina ay maaaring makatanggap ng limang libong (Php5,000.00) tulong mula sa nasabing kagawaran.

Sa inyong sitwasyon, maituturing kayo na “affected worker” na maaaring makakuha ng tulong pinansyal sa ilalim ng COVID-19 Adjustment Measures Program (CAMP) ng DOLE.

Nawa ay nasagot namin ang iyong katanungan. Nais naming ipaalala sa inyo na ang opinyong ito ay nakabase sa inyong mga naisalaysay sa inyong liham at sa pagkakaintindi namin dito. Maaaring maiba ang opinyon kung mayroong karagdagang impormasyong ibibigay. Mas mainam kung personal kayong sasangguni sa isang abogado.

Ang inyong Lingkod Bayan,

DR. PERSIDA V. RUEDA-ACOSTA, DSD

Punong Manananggol Pambayan

Paunawa:

Isangguni ang iba pa ninyong usaping legal sa aming opisina sa address na nakasaad sa pitak na ito o kaya ipadala ang inyong katanungan sa aming e-mail address: pao_executive@yahoo.com o tumawag sa PAO hotline: (02) 8426-2801; 8426-2450; 8426-2987; o 8929-9436 local 106 o 107 during office hours at local 159 after office hours.

Ang mga serbisyong legal ng PAO gaya ng legal advice, court representation, pagsasagawa ng dokumento, notaryo at iba pa ay libre at walang bayad mula sa kliyente ng PAO sang-ayon sa R.A. 9406 (PAO Law). Sang-ayon din sa nasabing batas, ang katunggali o kalaban sa kaso na matatalo ang magbabayad ng attorney’s fee sa PAO para ideposito sa National Treasury. Maaaring isumbong kay Chief Acosta ang sinumang public attorney o empleyado ng PAO na manghihingi o tatanggap ng salapi mula sa kliyente ng PAO sa address na ito: 5th Floor, DOJ Agencies Building, NIA Road corner East Avenue, Diliman, Quezon City, 1104.