Ang Doktrina ng No Work, No Pay

Kgg. na Chief Acosta, 

Ako ay empleyado sa isang kompanya na nagpapatupad ng “No work, No pay” sa ngayon dahil sa COVID-19. Nagdesisyon ang pamunuan ng aming kompanya na suspendihin ang aming operasyon at huwag papasukin ang lahat ng empleyado. Maaari bang ipatupad ng aming kompanya ang “No work, No pay?

Faith

Dear Faith,

Para sa inyong kaalaman, ang inyong katanungan ay tinalakay ng ating Korte Suprema sa kasong Aklan Electric Cooperative, Incorporated (AKELCO) vs. National Labor Relations Commission (4th Division), Et Al. (G.R. No. 121439, January 25, 2000, Ponente: Honorable former Associate Justice Minerva P. Gonzaga-Reyes), kung saan ipinaliwanag ang “No work, No pay”:

“The age-old rule governing the relation between labor and capital, or management and employee of a "fair day's wage for a fair day's labor" remains as the basic factor in determining employees' wages. If there is no work performed by the employee there can be no wage or pay unless, of course, the laborer was able, willing and ready to work but was illegally locked out, suspended or dismissed, or otherwise illegally prevented from working. xxx xxx xxx It would neither be fair nor just to allow private respondents to recover something they have not earned and could not have earned because they did not render services at the Kalibo office during the stated period.”

Ipinaliwanag din sa Artikulo 97 ng Labor Code of the Philippines (Presidential Decree No. 442, As Amended) ang depinisyon ng mga sumusunod:

“Art. 97. Definitions. As used in this Title:

(c) "Employee" includes any individual employed by an employer. x x x

(f) "Wage" paid to any employee shall mean the remuneration or earnings, however designated, capable of being expressed in terms of money, whether fixed or ascertained on a time, task, piece, or commission basis, or other method of calculating the same, which is payable by an employer to an employee under a written or unwritten contract of employment for work done or to be done, or for services rendered or to be rendered and includes the fair and reasonable value, as determined by the Secretary of Labor and Employment, of board, lodging, or other facilities customarily furnished by the employer to the employee. xxx xxx xxx” (Binigyang-diin)

Malinaw na naipaliwanag ng Korte Suprema at ng ating batas na ang “No work, No pay” ay legal at maaaring maipatupad ng mga kompanya. Tanging ang mga empleyado na pumasok sa opisina at nagtrabaho ang maaaring makatanggap ng sahod para sa araw na iyon. Maaari lamang makatanggap ng sahod ang empleyadong hindi pumasok sa opisina kung siya ay hindi pinapasok ng kaniyang opisina nang walang lehitimong dahilan katulad ng ilegal na pagkasuspinde, ilegal na pagkatanggal.

Samakatuwid, maaaring ipatupad ng mga kompanya ang “No work, No pay” sa kanilang mga empleyado lalo na ngayong mayroong COVID-19 pandemic kung saan maraming kompanya ang pansamantalang nagsuspinde ng kanilang mga operasyon at hindi nagpapasok ng kanilang mga empleyado.

Nawa ay nasagot namin ang iyong katanungan. Nais naming ipaalala sa inyo na ang opinyong ito ay nakabase sa inyong mga naisalaysay sa inyong liham at sa pagkakaintindi namin dito. Maaaring maiba ang opinyon kung mayroong karagdagang impormasyong ibibigay. Mas mainam kung personal kayong sasangguni sa isang abogado.

Ang inyong Lingkod Bayan,

DR. PERSIDA V. RUEDA-ACOSTA, DSD

Punong Manananggol Pambayan

Paunawa:

Isangguni ang iba pa ninyong usaping legal sa aming opisina sa address na nakasaad sa pitak na ito o kaya ipadala ang inyong katanungan sa aming e-mail address: pao_executive@yahoo.com o tumawag sa PAO hotline: (02) 8426-2801; 8426-2450; 8426-2987; o 8929-9436 local 106 o 107 during office hours at local 159 after office hours.

Ang mga serbisyong legal ng PAO gaya ng legal advice, court representation, pagsasagawa ng dokumento, notaryo at iba pa ay libre at walang bayad mula sa kliyente ng PAO sang-ayon sa R.A. 9406 (PAO Law). Sang-ayon din sa nasabing batas, ang katunggali o kalaban sa kaso na matatalo ang magbabayad ng attorney’s fee sa PAO para ideposito sa National Treasury. Maaaring isumbong kay Chief Acosta ang sinumang public attorney o empleyado ng PAO na manghihingi o tatanggap ng salapi mula sa kliyente ng PAO sa address na ito: 5th Floor, DOJ Agencies Building, NIA Road corner East Avenue, Diliman, Quezon City, 1104.