Ang drug addiction ay ground para sa legal separation

Kgg. na Chief Acosta,

Ako ay dalawang taon nang kasal sa aking asawa. Nahuli ko siyang ilang beses na gumagamit ng ipinagbabawal na gamot noong nakaraang taon. Pinakiusapan ko siya nang maraming beses at ipinasok sa isang rehabilitation center ngunit hindi pa rin niya matigilan ang nasabing bisyo hanggang sa ngayon. Maaari ko bang maipawalang bisa ang aming kasal dahil sa paggamit nya ng ilegal na droga?

Rolando

Dear Rolando, 

Para sa inyong kaalaman, ang batas na sumasaklaw sa sitwasyon na iyong inilahad ay ang Artikulo 55 at 57 ng Family Code of the Philippines kung saan nakasaad na:

“Art. 55. A petition for legal separation may be filed on any of the following grounds:

(1) Repeated physical violence or grossly abusive conduct directed against the petitioner, a common child, or a child of the petitioner;

(2) Physical violence or moral pressure to compel the petitioner to change religious or political affiliation;

(3) Attempt of respondent to corrupt or induce the petitioner, a common child, or a child of the petitioner, to engage in prostitution, or connivance in such corruption or inducement;

(4) Final judgment sentencing the respondent to imprisonment of more than six years, even if pardoned;

(5) Drug addiction or habitual alcoholism of the respondent;

(6) Lesbianism or homosexuality of the respondent;

(7) Contracting by the respondent of a subsequent bigamous marriage, whether in the Philippines or abroad;

(8) Sexual infidelity or perversion;

(9) Attempt by the respondent against the life of the petitioner; or

(10) Abandonment of petitioner by respondent without justifiable cause for more than one year.  xxx

Art. 57. An action for legal separation shall be filed within five years from the time of the occurrence of the cause.” (Binigyang-diin)

Malinaw sa nabanggit na mga probisyon ng batas na ang addiction sa ilegal na droga o ipinagbabawal na gamot ay isang ground ng legal separation at hindi rason para mapawalang bisa ang inyong kasal ng iyong asawa.

Kaugnay nito, maaari kayong mag-file ng Petition for Legal Separation sa inyong asawa sa loob ng limang (5) taon mula nang siya ay magkaron ng addiction sa ipinagbabawal na gamot. Kapag pinaboran ng korte ang inyong petition at nabigyan kayo ng Decree ng Legal Separation, maaari na kayong hindi magsama ng iyong asawa sa iisang bahay ngunit mananatiling may bisa pa rin ang inyong kasal ng iyong asawa.

Nawa ay nasagot namin ang iyong katanungan. Nais naming ipaalala sa inyo na ang opinyong ito ay nakabase sa inyong mga naisalaysay sa inyong liham at sa pagkakaintindi namin dito. Maaaring maiba ang opinyon kung mayroong karagdagang impormasyong ibibigay. Mas mainam kung personal kayong sasangguni sa isang abogado.

Ang inyong Lingkod Bayan,

DR. PERSIDA V. RUEDA-ACOSTA, DSD

Punong Manananggol Pambayan

Paunawa:

Isangguni ang iba pa ninyong usaping legal sa aming opisina sa address na nakasaad sa pitak na ito o kaya ipadala ang inyong katanungan sa aming e-mail address: pao_executive@yahoo.com o tumawag sa PAO hotline: (02) 8426-2801; 8426-2450; 8426-2987; o 8929-9436 local 106 o 107 during office hours at local 159 after office hours.

Ang mga serbisyong legal ng PAO gaya ng legal advice, court representation, pagsasagawa ng dokumento, notaryo at iba pa ay libre at walang bayad mula sa kliyente ng PAO sang-ayon sa R.A. 9406 (PAO Law). Sang-ayon din sa nasabing batas, ang katunggali o kalaban sa kaso na matatalo ang magbabayad ng attorney’s fee sa PAO para ideposito sa National Treasury. Maaaring isumbong kay Chief Acosta ang sinumang public attorney o empleyado ng PAO na manghihingi o tatanggap ng salapi mula sa kliyente ng PAO sa address na ito: 5th Floor, DOJ Agencies Building, NIA Road corner East Avenue, Diliman, Quezon City, 1104.