Ang pagdadahilan o “alibi” ay mahinang uri ng depensa

Kgg. na Chief Acosta,

Pinagbibintangan po ang aming kapitbahay na siya diumano po ang nagnakaw ng mga alahas ng taga kabilang purok namin. Sa kabilang banda, sinabi naman ng aming kapitbahay sa aming Kapitan ng Barangay na hindi niya alam ang ibinibintang sa kaniya at natutulog diumano siya noong mga panahong naganap ang pagnanakaw. Aniya, kahit tanungin pa ang kaniyang pinsan na naroon sa kanilang bahay noong araw na iyon ay mapatutunayan na tulog siya noon. Ang balita ko ay mayroong nakakita sa kaniya na pumasok sa bahay ng nagrereklamo. Sa palagay po ba ninyo maaabswelto ang aming kapitbahay?

Josie

Dear Josie,

Ang bawat taong inaakusahan ay binibigyan ng pagkakataon na ipaliwanag ang kaniyang sarili at makapagbigay ng kaniyang sariling ebidensya na susuporta sa kaniyang depensa. Ang pagtanggi sa reklamo ay isang paraan upang mapabulaanan ang bintang o reklamo. Ganoon pa man sa marami na ring desisyon ng ating Korte Suprema ay naipaliwanag na ang pagtanggi o denial at pagdadahilan o alibi ay mahinang uri ng depensa lalo na kung mayroong direktang ebidensya na magpapatunay sa bintang.

Maliban dito, naipaliwanag din ng ating Korte Suprema na kinakailangang mapatunayan ng taong pinagbibintangan ng krimen na hindi lamang wala siya sa lugar na pinangyarihan ng krimen; bagkus, na imposible rin na makarating siya sa naturang lugar noong naganap ang ibinibintang laban sa kaniya. Batay sa desisyon ng ating Korte Suprema sa kasong People vs. Ambatang (G.R. No. 205855, March 29, 2017, Ponente: Honorable Associate Justice Marvic Mario Victor F. Leonen):

“x x x

As noted by the Court of Appeals:

Accused-appellant also offered alibi as a defense. He asserts that he was at home when the stabbing incident happened. We reiterate once more the oft-repeated rule that the defense of alibi is worthless in the face of positive identification. Thus:

It is well settled that positive identification by the prosecution witnesses of the accused as perpetrators of the crime is entitled to greater weight than their denials and alibis.

True, accused-appellant's alibi was corroborated by Gina Canapi and Nicepura Ambatang. However, an alibi, especially when corroborated mainly by relatives and friends of the accused, is held by this Court with extreme suspicion for it is easy to fabricate and concoct. Thus, in People v. Alba/ate, the Supreme Court in rejecting accused's alibi explained:

x x x

At any rate, the same deserves no consideration at all. Escleto claimed to be a friend of the appellant. It is settled jurisprudence that an alibi "becomes less plausible when it is corroborated by relatives and friends who may not be impartial witnesses".

Furthermore, for the defense of alibi to prosper, the accused must prove not only that he was at some other place at the time of the commission of the crime but also that it was physically impossible for him to be at the locus delicti or within its immediate vicinity.

The excuse must be so airtight that it would admit of no exception. Where there is the least possibility of accused-appellant's presence at the crime scene, as in this case, the alibi will not hold water.” (Binigyang-diin)

Sa sitwasyon na ibinahagi mo, hindi masasabi nang mayroong kasiguruhan na maaabswelto ang inyong kapitbahay bunsod lamang ng kaniyang pagtanggi sa ipinupukol laban sa kaniya at sa pagdadahilan na rin niya na natutulog siya noong mga panahong naganap ang pagnanakaw, kahit pa ito ay susuportahan ng testimonya ng kaniyang pinsan. Ang kinakailangan ay makapagbigay siya ng malinaw at konkreto na katibayan na sadyang nasa ibang lugar siya nang naganap ang naturang pagnanakaw at sadyang imposible na makarating siya sa pinangyarihan ng krimen ng mga panahong iyon dahil sa layo ng naturang lugar at ng lugar kung saan niya sinasabing naroon siya. Mahalaga rin na susuportahan ang kaniyang testimonya ng kaniyang sariling testigo na hindi kakikitaan ng pagkiling sa kaniya o mga impartial witnesses.

Sana ay nabigyan namin ng linaw ang iyong katanungan. Ang payong aming ibinigay ay base lamang sa mga impormasyon na iyong inilahad at maaaring magbago kung mababawasan o madaragdagan ang mga detalye ng iyong salaysay.

Ang inyong Lingkod Bayan,

DR. PERSIDA V. RUEDA-ACOSTA, DSD

Punong Manananggol Pambayan

Paunawa:

Isangguni ang iba pa ninyong usaping legal sa aming opisina sa address na nakasaad sa pitak na ito o kaya ipadala ang inyong katanungan sa aming e-mail address: pao_executive@yahoo.com o tumawag sa PAO hotline: (02) 8426-2801; 8426-2450; 8426-2987; o 8929-9436 local 106 o 107 during office hours at local 159 after office hours.

Ang mga serbisyong legal ng PAO gaya ng legal advice, court representation, pagsasagawa ng dokumento, notaryo at iba pa ay libre at walang bayad mula sa kliyente ng PAO sang-ayon sa R.A. 9406 (PAO Law). Sang-ayon din sa nasabing batas, ang katunggali o kalaban sa kaso na matatalo ang magbabayad ng attorney’s fee sa PAO para ideposito sa National Treasury. Maaaring isumbong kay Chief Acosta ang sinumang public attorney o empleyado ng PAO na manghihingi o tatanggap ng salapi mula sa kliyente ng PAO sa address na ito: 5th Floor, DOJ Agencies Building, NIA Road corner East Avenue, Diliman, Quezon City, 1104.