Batang kosa

January 23, 2019

KABILANG ako sa matagal nang nanawagan na parusahan din ang mga batang nagiging kriminal na sa kanilang murang edad.

Ang pagkakapasa sa Kamara ng pagbaba sa 9 years old ang paparusahan mula sa Kiko Law na 18 years old below pero over 13 years old ay isang tamang hakbang tungo sa maayos na lipunan.

Hindi naman jail time ang tinutukoy sa panukalang batas. Ang sinasabi rito ay kailangan ding maipasok sa rehabilitation center ang batang kriminal at hindi isasama sa mga common criminals.

Katulad ng matagal ko nang isinusulat, gusto natin ay malimitahan ang pagkilos ng mga batang sutil na ito sa pamamagitan ng paglalagay sa kanila sa isang institusyon na magtutuwid sa kanilang landas.

Halimbawa, isang 9 years old ay nahuling ginamit ng sindikato ng droga na mag-deliver o kaya naman ay isang 10 years ang nagamit din ng akyat bahay sa pagpasok sa bintana, aalisin agad sila sa poder ng mga magulang.

Sa halip na ihagis sila sa city jail o sa mga detention facilities, ilalagay sila under confinement sa isang institusyon tulad ng Bahay Pag-asa, Boys Town para doon ay pag-aralin sila tulad ng formal education, regular Bible study, basic skilled works at turuan sila sa mga gawaing bahay.

Open pa rin sila na dalawin ng mga kamag-anak at kaibigan subalit hindi sila puwedeng lumabas hanggang hindi tapos ang hatol ng hukuman. Sa tingin natin, ang average confinement sa isang batang kriminal ay hindi bababa sa anim na buwan hanggang isang taon depende sa kanilang pagkakasala.

Iyong mga magulang naman na nagpabaya, sila ay dapat na kasabay din sa confinement ng kanilang anak pero sa hiwalay na institusyon. Tamang pag-aaruga naman sa mga anak ang dapat ituro sa mga magulang ng mga batang kriminal.

Hindi puwede ang batas ni Kiko Pangilinan na absuwelto kaagad kapag nasangkot sa krimen ang mga kabataan. Kung mananatili ang ganitong batas ni Kiko, ginawa lang nating pugad ng mga batang kriminal ang ating mga lansangan.

Panahon na para maituwid natin ang mga batang naliligaw ng landas, kailangang malaman nila na may pananagutan din sila sa batas. Kaya tayo maraming batang kriminal ay pinalakas ang loob nila ng Kiko Law dahil kahit anong kabulastugan ang kanilang gawin, DSWD lang ang huhuli sa kanila tapos kapag nalamang below 18 years old, pauuwiin na lang basta.

Ang kailangan natin ay reformatory institution at decisive action ng gobyerno para sa mga batang ito, dapat natin silang supilin sa murang edad pa lamang. Dahil nga mistulang kinukunsinti natin sila sa tulong ng Kiko Law, patuloy silang nagiging mapangahas habang lumilipas ang mga araw.

Umaasa tayong makakalusot din sa Senado ang panukalang ito para minsan pa ay magbalik tayo sa mga kapanahunan namin na ang tanging krimen lamang na kayang gawin ay manungkit ng bunga ng punongkahoy kung saan-saan.

allanpunglo@gmail.com