Batas sa pagsusuri ng mata

Kgg. na Chief Acosta,

May nagbukas po na klinika sa baryo namin na para sa mga nagpapagawa ng mga salamin sa mata. Isa po ang pamilya ko sa mga unang nagpatingin dahil napakalayo pa ng ibang klinika sa aming lugar. Matapos po kaming suriin at resetahan ay nagpagawa na po kami ng salamin namin. Pero napansin po namin na parang malabo pa rin ang ginawang salamin para sa amin. Nang pumunta po ang kapatid ko sa katabing probinsya namin ay naisama niya ako at muli kaming nagpasuri ng mata.

Doon pa namin nalaman na mali ang unang nairesetang grado ng salamin para sa mga mata namin. Pag-uwi po namin sa baryo namin ay binalikan ko ang doktor na sumuri ng mata ko at sinabi ko sa kaniya na mali diumano ang nireseta niya sa amin ngunit iginiit niya na tama ang kaniyang pagsusuri sa amin. Dahil po rito inalam ko ang ilang detalye tungkol sa nasabing doktor at nalaman ko po sa iba na hindi po siya kumuha ng pagsusulit para sa pagkuha ng lisensiya sa pagiging doktor sa mata.

Tinapat ko po ang doktor na ito at sinabi niya na hindi naman niya kailangan ng lisensiya dahil nagrereseta lang siya ng grado sa mata. Gusto ko po malaman kung tama ang dahilan ng doktor na ito at kung may maaari ba siyang pananagutan sa batas dahil dito. Salamat po sa inyong payo.

Yuki

Dear Yuki,

Para sa kasagutan ng iyong katanungan, maiging sumangguni tayo sa Republic Act (R.A.) No. 8050 na kilala bilang “Revised Optometry Law of 1995”. Ito ang batas na nagsasaad ng alintuntunin sa pagsasanay ng mga doktor sa mata o optometrist na may kinalaman sa pagkuha ng tamang grado ng salamin sa mata.

Ayon sa batas na ito, ang paggawa at pagbigay ng reseta para sa tamang grado ng salamin sa mata ay isa sa mga kinikilalang gawain ng optometrists. (Sec. 4, Ibid.) Kasunod nito, sinasabi ng batas na tanging mga lisensiyado at rehistradong optometrists lang ang maaaring gumawa nito at walang sinuman na hindi kabilang sa rehistradong optometrists ang maaring magsagawa nito. (Sec. 5, Id.)

Hayagang isinasaad ng batas na kabilang sa mga ipinagbabawal na gawain ang hindi awtorisadong paggawa sa trabaho ng optometrists, kabilang ang paghahanda o pagbibigay ng reseta para sa salamin sa mata (Sec. 32.f, Id. ). Ang sinumang mapatutunayan sa Korte na lumalabag sa batas na ito ay papatawan ng parusang pagkakakulong na aabot sa hindi bababa sa isang (1) taon at hindi lalagpas ng walong (8) taon na maaaring may kasama o hiwalay na multa sa halagang sampung libong piso (P10,000.00) hanggang apatnapung libong piso (P40,000.00), depende sa desisyon ng Korte.

Dahil dito, malinaw na ipinagbabawal ng batas ang ginagawang hindi awtorisadong pagrereseta ng salamin sa mata ng nagpapakilalang doktor sa inyong lugar lalo na at hindi siya lisensiyado at rehistrado para magsanay ng nasabing propesyon. Bukod sa panganib sa kalusugan na maaaring idulot ng hindi awtorisadong pagrereseta ng salamin sa mata ng isang nagpapanggap na doktor ay may kaakibat pa ito na parusa sa ilalim ng batas.

Muli, sana ay nabigyan kaliwanagan namin ang iyong katanungan. Tandaan na ang aming payo ay batay lamang sa iyong mga isinalaysay at ang aming pag-unawa rito. Anumang pagbabago sa mga detalyeng ibinigay ay maaaring magbago rin sa aming payong legal. 

Ang inyong Lingkod Bayan,

DR. PERSIDA V. RUEDA-ACOSTA, DSD

Punong Manananggol Pambayan

Paunawa:

Isangguni ang iba pa ninyong usaping legal sa aming opisina sa address na nakasaad sa pitak na ito o kaya ipadala ang inyong katanungan sa aming e-mail address: pao_executive@yahoo.com o tumawag sa PAO hotline: (02) 8426-2801; 8426-2450; 8426-2987; o 8929-9436 local 106 o 107 during office hours at local 159 after office hours.

Ang mga serbisyong legal ng PAO gaya ng legal advice, court representation, pagsasagawa ng dokumento, notaryo at iba pa ay libre at walang bayad mula sa kliyente ng PAO sang-ayon sa R.A. 9406 (PAO Law). Sang-ayon din sa nasabing batas, ang katunggali o kalaban sa kaso na matatalo ang magbabayad ng attorney’s fee sa PAO para ideposito sa National Treasury. Maaaring isumbong kay Chief Acosta ang sinumang public attorney o empleyado ng PAO na manghihingi o tatanggap ng salapi mula sa kliyente ng PAO sa address na ito: 5th Floor, DOJ Agencies Building, NIA Road corner East Avenue, Diliman, Quezon City, 1104.