Biyaya ang bawat taon

January 02, 2019

LUMIPAS na naman ang isang taon. Para sa iba, hindi sila masaya sa 2018 pero mayroon din namang abot hanggang langit ang pasasalamat.

Pero sabi nga, ang malagpasan mo lamang ang labindalawang buwan o 365 and 1/4 days ay sapat nang ipagpasalamat sa Panginoon.

Sa nakalipas na taon, maaaring lahat tayo ay may mga dinaanang pagsubok, pighati, kabiguan, katagumpayan, mga kasiyahan at mga kalungkutan.

Pero sabi nga, at the end of the day, anuman ang nangyayari sa ating buhay, dapat pa rin nating ipagpasalamat. Karaniwan, sa mga negatibong pangyayari sa ating buhay dapat tayo humuhugot ng kalakasan.

Hindi tayo dapat sumusuko at bumibigay sa kahit ano pang bigat ng pagsubok sa ating buhay. Madalas, iyong mga hamon sa atin at mga kapighatian ay paraan lamang ng Diyos para tayo’y patibayin.

Palagi nating naririnig sa Bible scholars na doon sa mga pagsubok sa atin sumusukat ng biyaya ang Panginoon. Iyong tipong kung hanggang saan ka, kung gaano katatag ang iyong pananampalataya.

Kahit ano pa ang sabihin natin, walang makadadaig sa Supreme Being. Tumingin ka lang sa iyong paligid, itatanong mo kung bakit tayo may hangin na nalalanghap, may karagatang pinagkukunan ng ating pagkain, may kabundukang pinagmumulan ng ating mga pangangailangan.

Lahat ng ‘yan ay nariyan na kahit noong tayo ay wala pa, iyong tinatawag na “endless and abundance of blessings” para sa humanity ay sapat na para maniwala tayong may Panginoon.

Ako mismo, produkto ako ng biyaya ng Panginoon. Makailang ulit na akong muntik namatay sa matinding karamdaman at mga aksidente noong aking kamusmusan. Hindi ko naman masabing masamang damo lang kaya ko na-survived ang lahat ng iyon. Naniniwala talaga ako na pagkasilang mo pa lang ay inilaan ka ng Diyos kung saan ka patungo.

Ibig sabihin, binhi kang itatanim ng Panginoon pero nasa iyo na rin kung anong klase ng puno ang iyong pagtubo.

Kaya nga naging bahagi na ng pang-araw-araw kong sistema ang pagpapasalamat sa Diyos sa kahit anong oras at sa kahit anong dako. Alam kong kulang ang aking buhay para ipagpasalamat sa mga biyaya at basbas niya sa akin sa loob ng mahigit 51 years ng aking pagkatao.

Alam kong ang bawat taon ko ay biyaya at pagpapala mula sa kanya. Wala akong itinuturing na bad year/s dahil naniniwala ako na kapag nagsara ang isang taon, nagbubukas ang isang bagong pahina sa ating buhay.

Palagi lang maging positibo dahil inilalapit ka nito sa maraming bagay na para talaga sa iyo.

Ipagpasalamat ang taon na lumipas nang may sigla at yakapin ang bagong taon na buo ang pag-asa.

Happy New year sa ating lahat.

allanpunglo@gmail.com