Dapat may ‘ease of billing out’ sa ospital

October 15, 2019

KUNG merong batas sa ‘Ease of doing Business’ sa bansa, meron ring dapat ‘Ease of Billing Out’ sa mga pagamutan.

Nakasisiguro ako na makare-relate ang karamihang Pilipino sa panukala kong ito dahil marami sa atin ang nakararanas ng abala sa ospital kung tayo o ating mga mahal sa buhay ang pasyente lalo na sa pagbabayad ng hospital bill upang makalabas.

Hindi ba’t kadalasan kahit handa na tayong magbayad at lumabas ng pagamutan ay naaantala ito dahil sa tagal ng billing system? Kung hindi sa dami ng ginamit na gamot at materyales ng pagamutan, wala ang mga doktor na pipirma para sa release order.

Hindi pipirmahan ng mga doktor ang release order kapag hindi pa nababayaran ang kanilang professional fee. At kadalasan, mahirap hagilapin ang mga doktor upang alamin ang kanilang singil habang pumapatak naman ang metro kada araw sa pagamutan.

Bakit naman tayo magbabayad ng daily room rate sa mga pagamutan sa pag-aantay lamang na malaman ang professional fee ng mga doktor? Kalokohan ito.

At kung minsan, hindi lang iisa kundi dalawa, tatlo, apat o higit pang doktor ang kailangang hintayin na magsabi ng kanilang singilin bago mabigyan ng clearance ang pasyente.

Ang isang araw na delay sa clearance sa pribadong pagamutan ay nangangahulugan ng malaking dagdag at  walang saysay na gastusin para sa pasyente habang ang mga doktor na hindi mahagilap ay nasa party o natutulog lamang.

Panahon na upang mabago ang ganitong sistema sa mga pribadong pagamutan na nagpapahirap sa mga Pilipinong pasyente na ang hangad lamang ay de kalidad na serbisyo.

Siguro, kinakailangan ang sistema at polisiya na hindi dapat lalagpas sa isang araw ang pagpoproseso ng hospital bill at clearance.

Dahil ang cut-off time naman sa mga pagamutan ay sa tanghali, maaaring ang handa na magbayad sa umaga ay mapalabas sa mismong araw na iyon samantalang ang handang magbayad after lunch ay mapalabas kinabukasan ng umaga.

Para na rin sa kapakanan ng nagbabayad na pasyente, kinakailangan na ilagay sa billing ang breakdown ng professional fee ng mga doktor dahil kadalasan ay sumisingil sila ng napakalaki  nang hindi nila sinasabi kung bakit umabot sa ganun ang babayarin sa kanila ng mga pasyente kahit pa ilang beses lamang sila nagpakita.

Sa ganitong paraan, mas mabibigyan ng kakayahan ang mga pasyente na tumawad sa professional fee ng doktor base sa kanyang serbisyo.

May mga doktor na nagbibigay ng breakdown sa kanilang professional fee pero karamihan sa kanila ay hindi ito ginagawa.  Maaaring mababa sa kanila ang kanilang singil ngunit karapatan pa rin ng mga pasyente na malaman kung ano ang kanilang binabayaran, hindi po ba?

**

For comments, please call or text 09569012811 or email lastmohican2004@yahoo.com