Department of Education, ibalik sa Department of Education, Culture and Sports

December 05, 2018

MALAKI ang ipinagbago ng ating bansa hindi lamang sa aspeto ng pulitika, imprastraktura at ekonomiya.

Ang tinutukoy ko ay ang mismong kultura ng ating mga mamamayan na ibang-iba sa mga kinagisnan namin noon. Hindi naman tayo masyadong katandaan subalit sa edad na 51, masasabi kong awtoridad ako sa mga kinagisnan ko noon.

Ang problema natin, ang mismong estado ay nawalan na ng interest na protektahan ang mga kulturang ito na dapat sana’y bahagi pa ng ating pagka-Pilipino.

Sinimulan ang pagbalewala sa kultura nang gawing Department of Education o DepEd ang dating DECS o Department of Education, Culture and Sports.

Noong umiiral pa ang DECS, kasama sa elementarya ang Good Manners and Right Conduct. Tandang-tanda ko pa ang pagsasaulo namin ng paggamit ng “po at opo” kapag ang kausap namin ay mas matanda sa amin.

Ang pagmamano o paghalik sa kamay ng mga magulang ay normal na kaugalian. Ang pagbibigay galang sa lahat ng mga matatanda, ang hindi pagsabat sa usapan ng mga matatanda at palagiang pagdarasal, ang pagsabay-sabay kumain ng pamilya at marami pang kaugaliang dapat sana’y napreserba kahit naging moderna ang mundo.

Maging sa telebisyon, noong araw, ang karaniwan mong napapanood na bakla ay sila Dolphy at Panchito na alam naman ng lahat na iyon ay sa palabas lamang. Hindi pumapasok sa isip ng mga batang nanonood na tama ang pagganap ng sinumang aktor na umaastang bakla at tomboy.

Pagkatapos ng palabas, balik sa normal ang kaisipan ng mga batang nanonood.

Hindi ko alam kung ano na ang nangyari matapos ang ilang dekada. Noong araw, nakatago ang pagiging bakla at tomboy, bagama’t dapat namang irespeto ang kanilang choice.

Ang hindi lamang katanggap-tanggap, pati ang relasyon ng parehong kasarian ay normal na lamang na itinataguyod ng mga telebisyon, ng social media, ng radyo, ng diyaryo at ng mismong lipunan.

Kung ano man ang sitwasyon ng ating kultura ngayon at kung gaano naman ito naputikan, malaki ang kontribusyon ng media sa pangkalahatan. Ang dahilan nga, iyong mga nagpapatakbo ng industriya ay wala na ring pagpapahalaga sa kultura.

Kahit ano pang sabihiin natin, hindi normal ang gusto nilang mangyari na promosyon ng pagsasama o pagtatalik ng magkatulad na kasarian. Sa isang banda, hindi na mahalaga sa mga nasa media ang pangangalaga sa kultura dahil ang importante sa kanila, kumikita at tinatangkilik ang ganoong klase ng genre.

Pero ang nakakalimutan nila, nakasaad sa hawak nilang prangkisa na dapat ay kasama sa kanilang mandato ang pagpreserba sa magandang kultura at pangangalaga sa kapakanan ng bansa sa pangkalahatan.

Huwag nating kalilimutan na walang panahon na magiging tama ang isang mali.

Umaasa tayong darating ang panahong ibabalik sa DECS ang DepEd dahil sa murang edad lamang naituturo ang magandang kaugalian.

Paging Education Secretary Leonor Briones.

allanpunglo@gmail.com