Dignidad o Bugbog

December 22, 2018

UNA, ako at ang aking pamilya ay bumabati sa inyong lahat ng Maligaya at Pinagpalang Pasko!!!

Napakagandang balita ang ipinahayag ng Angel sa mga pastol sa parang nung gabing iyon : isinilang na si Jesus!!! (Lucas 2:11) Imbes na takot, kapayapaan at kagalakan ang hatid ng magandang balitang ito. Pinamalas ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin sa pamamagitan ng pagsilang ni Jesus na siyang handog para mapatawad ang ating mga kasalanan (1 Juan 4: 9-10).

Ang relasyon ng tao at Diyos ay nawasak sa paraiso sa pagsuway ni Adan at Eba sa nag-iisang utos ng Diyos: huwag kakainin ang bunga ng punong-kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama (Genesis 2:16-17). Ang pagdating ng pangalawang Adan sa katauhan ni Jesus naman ang nagpanumbalik ng relasyon ng tao sa Dakilang Diyos. (Roma 5:12-19). Kanya nga po lubos ang ating kagalakan sa pagdiriwang ng Pasko!!!

Masasabi natin na ang pinakamahalagang bagay sa mundong ito ay “ relasyon “ sa Diyos at sa kapwa. Ang relasyon natin sa Diyos ay tagos at taglay natin hanggang sa kabilang buhay. Kung wala kang relasyon sa Diyos sa buhay na ito, wala kang magiging relasyon sa kanya sa kabilang buhay. Kanya nga po’t pagmasdan natin ang sanggol sa sabsaban. Tanggapin natin siya bilang Diyos at sariling tagapagligtas upang hindi tayo manatili sa dilim (Juan 12:46) .

At dahil pag-ibig ng Diyos sa kanyang nilikha ang Pasko, nais kong iugnay ang paksang ito sa puso ng estudyante sa Ateneo Junior High School na pinapili ang kanyang kaklase: bugbog o dignidad. Sa kabila ng kanyang kakulangan ng tangkad, bugbog ang inabot ng mas mataas sa kanya. Sa aking pananaw, ang batang ito ay may galit sa kanyang puso imbes na pinaghaharian ito ng pag-ibig. Nakakalungkot kung ang gagawin lang ng paaralan ay palayasin sa Ateneo ang bata ng walang pagsisiyasat sa ugat ng suliranin. Ano ang pinagmulan ng galit ng bata? Paano mapapawi ito at mapapalitan ng pag-ibig sa kapwa? Nasaan si Kristo sa pamilya ng batang ito?

Ang pagdidisiplina sa isang nagkamali sa simbahan ay may malalim na layunin, maibalik ang nagkamali sa tuwid na daan. Kung ito ay para lang mapalo at panagutin ang bata at kanyang mga magulang, hindi ito makakatulong sagipin ang bata sa baluktot na landas na kanyang tinatahak ngayon. Lalala lang ang problema at imbes na mailapit natin  siya at ang kanyang pamilya kay Jesus, lalong malalayo sila kay Kristo sa pagpapalayas at panlalait na ipinupukol ng mga netizens.

Ang pamunuan ng  Ateneo mismo ay dapat tingnan ang sarili at siyasatin ang patakaran sa pagtatanggol sa kanilang   mga titser na kung umasta ay bully rin sa mga kawawang estudyante. Liwanag ng Diyos at paghubog ng tao para sa kapwa ang motto ng Ateneo. Ipakita ninyo sa madla na ang values formation ay mahalaga sa kurikulum ng Ateneo at nakikita ito sa ugali at kilos ng mga estudyante at titsers ng Ateneo.

Sa totoo lang, marami akong nababalitaan mga titser ng Ateneo na pasaway at nagdudulot ng pangmatagalang epekto sa buhay ng kanilang estudyante.  Hindi ba’t ang Pangulong Rodrigo Roa Duterte mismo ay dumanas ng pang-aabuso sa isang paring Jesuit nung nag-aaral pa siya ng High School sa Ateneo?  Gawin ninyo ito Ateneo para maipakita ninyo kay Papa Francisco, ang kauna-unahang Papa na Hesuwita, na ang reporma sa simbahang Katoliko ay tagos hanggang sa mga eskwelahan pinapatakbo ng simbahang Katoliko.