Epekto ng donasyon sa kasal na hindi natuloy

Kgg. na Chief Acosta,

MAY gusto po kaming isangguni patungkol sa kasal ng pamangkin ko na hindi natuloy. Ang pamangkin ko pong lalaki ay nakatakdang ikasal sa kaniyang nobya nitong nakaraang linggo.

Pero dahil po sa mga kasalukuyang kaganapan at problemang pangkalusugan ay hindi natuloy ang kanilang kasal. Ngayon po ay bumalik na sa probinsiya ang kaniyang nobya at may balitang hindi na magpapakasal sa pamangkin ko dahil may ibang lalaki na raw sa kanilang probinsya.

Ang mas ikinasama pa po ng loob ko ay naging malapit na po sa pamilya namin ang nobya ng pamangkin ko. Sa katunayan, ibinigay pa ng pamilya ko sa kaniya ang isang perlas na alahas na nagmula pa sa ninuno namin para lang sa kanilang nakatakdang pagpapakasal. Ngunit dahil hindi natuloy ang kanilang kasal, at mukhang hindi na talaga matutuloy sa hinaharap, ay gusto namin malaman kung maaari pa namin bawiin ang nasabing mahalagang bigay na perlas. Alam naman po ng naging nobya ng aming pamangkin na para sa pagpapakasal nila ang nasabing perlas. Sa katunayan, may kasama pang sulat ang alahas kung saan malinaw na sinabi na para sa pagpapakasal nila ang nasabing alahas. Mukhang ayaw na po kasi ibalik ng babae ang perlas dahil daw po naibigay na namin sa kaniya. May legal na batayan po ba kami para mabawi ito? Kami po ay buong pusong nagbabakasakali na mapayuhan ninyo kami.

Lotlot

Dear Lotlot,

Maaari ninyong bawiin ang ibinigay na perlas sa naging nobya ng inyong pamangkin. Ang pagbigay ninyo ng nasabing alahas para sa kanilang takdang pagpapakasal ay isang uri ng donasyon sa ilalim ng batas na tinatawag na donation proter nuptial o uri ng donasyon pangkasal. Maituturing ang isang donasyon bilang donasyon pangkasal kapag ang pangunahing dahilan ng pagbibigay nito ay ang gagawing kasal kung saan ang bibigyan ay ang isa o ang parehong taong ikakasal at kapag ang pagbibigay nito ay gagawin bago ang pagdiriwang ng kasal. (Artikulo 82, Family Code of the Philippines).

Sa kabila ng pagbibigay ng nasabing donasyon, ito ay maaari pa rin bawiin sa ilang mga kadahilanan na kinikilala ng batas. Ayon sa batas:

“Art. 86. A donation by reason of marriage may be revoked by the donor in the following cases:

1. If the marriage is not celebrated or judicially declared void ab initio except donations made in the marriage settlements, which shall be governed by Article 81;

xxx” (Id.)

Makikita sa nabanggit na batas na hayagang kinikilala ang hindi pagkakatuloy sa pagdiriwang ng itinakdang kasal bilang isa sa mga dahilan para bawiin ang bagay na ibinigay sa donasyon pangkasal. Ang pagbawi ng donasyon sa kasal ay masasabi rin na isang natural na resulta ng hindi pagkakatuloy ng kasal dahil sadyang hindi naman gagawin ang donasyon pangkasal kung sa simula pa lamang ay wala talagang gagawin na kasal. At ito marahil ang dahilan kung bakit binibigyan ng batas ng karapatan ang nagbigay ng nasabing donasyon para bawiin ang bagay na ibinigay na para sana sa kasal.

Bilang pangwakas, dahil mismong batas na ang kumikilala sa inyong karapatan na bawiin ang inyong ibinigay na donasyon pangkasal, maaari kayong magsampa ng kaso para sa pagbawi ng inyong alahas sakaling tumanggi pa rin ang naging nobya ng inyong pamangkin na ibalik ito.

Sana ay nabigyan kaliwanagan namin ang iyong katanungan. Tandaan na ang aming payo ay batay lamang sa iyong mga isinalaysay at ang aming pag-unawa rito. Anumang pagbabago sa mga detalyeng ibinigay ay maaaring magbago rin sa aming payong legal.

Ang inyong Lingkod Bayan,

DR. PERSIDA V. RUEDA-ACOSTA, DSD

Punong Manananggol Pambayan

Paunawa:

Isangguni ang iba pa ninyong usaping legal sa aming opisina sa address na nakasaad sa pitak na ito o kaya ipadala ang inyong katanungan sa aming e-mail address: pao_executive@yahoo.com o tumawag sa PAO hotline: (02) 8426-2801; 8426-2450; 8426-2987; o 8929-9436 local 106 o 107 during office hours at local 159 after office hours.

Ang mga serbisyong legal ng PAO gaya ng legal advice, court representation, pagsasagawa ng dokumento, notaryo at iba pa ay libre at walang bayad mula sa kliyente ng PAO sang-ayon sa R.A. 9406 (PAO Law). Sang-ayon din sa nasabing batas, ang katunggali o kalaban sa kaso na matatalo ang magbabayad ng attorney’s fee sa PAO para ideposito sa National Treasury. Maaaring isumbong kay Chief Acosta ang sinumang public attorney o empleyado ng PAO na manghihingi o tatanggap ng salapi mula sa kliyente ng PAO sa address na ito: 5th Floor, DOJ Agencies Building, NIA Road corner East Avenue, Diliman, Quezon City, 1104.