Frontliners Monument

March 30, 2020

SIGURADO namang babangon tayo pagkatapos ng lahat ng virus scares, lockdown, no work, no classes, no transportations, no gimmick, no malls at no restaurants to dine in.

Bagama't kakaiba ang COVID-19 na ito kung ikukumpara sa lahat ng  kalamidad na dumating sa ating bansa, alam na natin ang karakter ng mga Pilipino bilang matibay sa lahat ng unos.

Ang totoo, sa matagal na panahon, hindi naman natakot ang Pinoy sa kahit anong dumating na virus sa nakaraan. First time nating lahat na makaramdam ng pangamba sa foreigh virus dahil naging testimonial ang maraming namatay sa buong mundo.

Sa nakaraang sixteen days nating nakakulong sa bahay, marami sa atin ang lumagpas na sa 14 day required quarantine na hindi dinapuan ng anumang karamdaman. Pero sabi nga, huwag tayong mag-relax dahil nga hindi naman nakikita ang kalaban.

May nalalabi pang 14 days para matapos ang one month quarantine sa ating lahat, lalo na sa Luzon at umaasa tayong pagkatapos nito, makabalik na tayo sa normal nating buhay.

Pero huwag nating kalilimutan ang mga frontliners magmuls sa mga doktor, nurses, health workers, mga volunteers, mga pulis at mga sundalo na nagsilbing guardian nating lahat sa panahon ng matinding virus scare na ito.

Kaya nga sana, pag humupa na ito, makaisip ang gobyerno na makapagtayo ng "frontliners monument" na magsisilbing iconic statue sa gitna ng Rizal Park sa Maynila. Ang mga nameless  frontliners na ito ang tanging grupong humarap sa panganib para tiyakin ang ating kaligtasan.

Puwedeng ikomisyon ng estado ang mga magagaling na sculptors ng bansa para itayo ang monumentong nagpabago sa mukha ng rebolusyon sa ating bansa.

Magsisilbing alay ng buong bansa at ng 105 milyong mamamayan ang bantayog na ito sa mga frontliners, lalo na sa mga duktor at health workers na namatay matapos dapuan ng virus habang tumutupad sa kanilang tungkulin.

Wala sa ating henerasyon ang nakasaksi ng una at ikalawang digmaang pandaigdig, maliban sa ating mga lolo't lola na posibleng maliit na rin ang populasyon. Sa libro na lamang nabasa ng marami sa atin ang payapang pakikibaka ni Jose Rizal, ang himagsikan nila Andres Bonifacio at General Antonio Luna. Lahat sila ay nagkaroon na ng bantayog na nagsilbing landmark ng ating salinlahi na ating nililingon hanggang ngayon.

Ang kakaibang laban na ginagawa ng ating mga frontliners ay higit pa sa ginawang laban ng mga kinikilala nating bayani na kinayang umilag sa bala at tabak dahil kanila itong nakita.

Pero ang virus na ito,  colorness, odorless at invisible ay hinaharap ng ating mga frontliners. Iniiwanan ang kanilang pamilya para lang mag-duty kahit walang katiyakan na makababalik pa sila na hindi tinamaan ng virus.

Huwag nating hayaang maubos ang mga frontliners na ito, bigyan natin sila ng pinakamagandang protecive gears para makita pa nila ang monumentong para sa kanila.

Sa pagkakataong ito, mag-alay naman tayo ng bantayog sa mga buhay na bayani.

allanpunglo@gmail.com