Genuine change must prevail

February 24, 2019

The only permanent thing in this world is change. Either for better or for worse. The EDSA “revolt” brought about a change in leadership that many Filipinos hoped would give them a better life. We ask, did it bring about genuine improvement in the environment which should benefit the lives of disadvantaged Filipinos?

Nawala, nalapastangan, nasalaula, at halos lugmok na ang kasalukuyang lagay ng Inang Kalikasan pagkaraan ng EDSA “revolt” noong 1986.

Napaka-pulitikal ng sitwasyon pagkaraan ng ‘umano’y “pagbabago” nang mapatalsik na ang rehimeng Marcos. Tensyonado ang bawat oras noon. Maraming grupo ang naghahangad ng pag-agaw ng kapangyarihan sa naitalagang pangulo na si Cory Aquino.

May mga nagsabing nadaya sila, naagawan ng poder; na dapat ay sila ang pangulo pagkaraan ng  “rebolusyon” sa EDSA.

May nagsabi ring sila ang dapat itinalaga ng isang makapangyarihang bansa na nangako sa kanyang sila ang ‘umano’y iluluklok ngunit hindi natupad kaya nag-alsa sa pagbabaka-sakaling maupo pa rin. Ngunit walang nangyari.

Mula noon ay taon-taon nang ipinagdiriwang ang EDSA “revolt.”

Ngunit nasaan na nga ang Inang Kalikasan sa “rebolusyong” sinasabi sa EDSA?

Hanggang ngayon, patuloy pa ring pinuputol ang mga puno sa mga kagubatan. Ginagawang  resort at malalaking libangan ng mayayaman kahit ito ay isang watershed.

Patuloy na sinasalaula ang karagatan ng Pilipinas. Nilinis ngayon ang Manila Bay na isang maliit na bahagi lang ng dagat Pilipinas. Ano ang lagay ng kalinisan ng ibang bahagi ng karagatan ng Pilipinas?

Patuloy pa ring binabasag ang mga kabundukan upang kunin ang mga likas na yaman nito.

Patuloy pa ring nilalason ang hinihinga nating hangin at hindi na ito normal na antas upang makatulong na mabuhay ang isang nilalang.

Patuloy na kinakamkam ang mga lupang agrikultural na dapat sana’y pinagkukunan ng mga pagkain na kailangan ng mamamayang Pilipino ng ating bansa.

Patuloy pa rin ang kahirapan kahit na sabihin pang may pagbabago daw sa ekonomya.

Patuloy ang pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo tulad ng gasolina, langis, kerosene atbp. Kasunod ng mga pagtaas nito, tumaas muli ang presyo ng mga pangunahing bilihin. Inflation na naman!

Tatlumpu’t- tatlong taon na ang nakaraan mula noong EDSA “revolution.” Yumaman lalo ang mayayaman, humirap lalo ang mahihirap. Ang US at China na ang “sinasaluduhan” ng mga opisyal ng pamahalaan.

Dalawang malalaking bansa na ang dumagan sa mabigat na krus na kaytagal nang pasan ni Juan De La Cruz. Ngunit may pag-asa pa.

Genuine change for the good of the environment, to arrest its further degradation and at the same time benefit the lives of the greater number of  Filipinos, must take over and prevail. Only then will the EDSA uprising of 1986 be truly called a “revolution.”      (bangonkalikasan@yahoo.com)