George, ang kaso mo ay saklaw ng ‘Maceda Law’

KGG. na Chief Acosta,

Kumuha po ako ng housing loan sa bangko noong taong 2007. Buwan-buwan po akong nakababayad ng monthly payments hanggang Disyembre ng taong 2015, noong ako ay natanggal sa aking trabaho. Ngayon po, gustong kanselahin agad ng bangko ang aming kontrata at kunin ang aking bahay at lupa. Wala raw akong makukuhang refund sa kanila. Tama po ba ang gagawin nila?

Lubos na gumagalang,

George

Dear George,

Ang batas na sumasaklaw sa inyong katanungan ay ang Republic Act No. 6552 (Realty Installment Buyer Act), o mas kilala bilang “Maceda Law.” Ayon sa nasabing batas:

Section 3. In all transactions or contracts involving the sale or financing of real estate on installment payments, including residential condominium apartments but excluding industrial lots, commercial buildings and sales to tenants under Republic Act Numbered Thirty-eight hundred forty-four, as amended by Republic Act Numbered Sixty-three hundred eighty-nine, where the buyer has paid at least two years of installments, the buyer is entitled to the following rights in case he defaults in the payment of succeeding installments:

(a) To pay, without additional interest, the unpaid installments due within the total grace period earned by him which is hereby fixed at the rate of one month grace period for every one year of installment payments made: Provided, That this right shall be exercised by the buyer only once in every five years of the life of the contract and its extensions, if any.

(b) If the contract is canceled, the seller shall refund to the buyer the cash surrender value of the payments on the property equivalent to fifty per cent of the total payments made, and, after five years of installments, an additional five per cent every year but not to exceed ninety per cent of the total payments made: Provided, That the actual cancellation of the contract shall take place after thirty days from receipt by the buyer of the notice of cancellation or the demand for rescission of the contract by a notarial act and upon full payment of the cash surrender value to the buyer.

Down payments, deposits or options on the contract shall be included in the computation of the total number of installment payments made.

Ang ibig sabihin nito, dahil walong (8) taon na kayong nagbabayad sa bangko, mayroon kayong walong (8) buwan bilang grace period upang bayaran ang inyong installments simula Disyembre ng taong 2015. Kung sakaling hindi ninyo mabayaran ang inyong installments, nararapat na makatanggap kayo ng refund o cash surrender value na limampung porsiyento (50%) ng inyong nabayaran at karagdagang labinlimang porsiyento (15%), o animnapu’t limang porsiyento (65%).

Nawa ay nasagot namin ang inyong mga katanungan. Nais naming ipaalala sa inyo na ang opinyon na ito ay nakabase sa inyong mga naisalaysay sa inyong liham at sa pagkakaintindi namin dito. Maaaring maiba ang opinyon kung mayroong karagdagang impormasyon na ibibigay. Mas mainam kung personal kayong sasangguni sa isang abogado.

Ang inyo pong Lingkod Bayan,

DR. PERSIDA V. RUEDA-ACOSTA

Punong Manananggol Pambayan