Hindi ginto, kamunduhan o droga ang pakay ng buhay

November 07, 2018

ANG mamamayang nagnanais makatulong sa pagtatayo at pagbubuo ng ligtas, mapayapa, makatarungan, malinis at maunlad na lipunan ay kinakailangang magkaroon ng mapayapa at malayang isipan at katauhan.

Hindi makatutulong sa pagbubuo ng nabanggit na lipunan ang mamamayang tuliro at magulo ang isipan at katauhan. Ang balisang isipan at katauhan ay pinagpupugaran ng takot at pangamba na nagtutulak sa tao na gumawa ng masama at hindi niya gusto. Ito rin ang pinagmumulan ng kawalan ng pakialam sa mga problema ng bayan.

Marahil ay sasabihin ng iba, “Paano ako magkakaroon ng mapayapa at malayang isipan at katauhan kung ako’y walang maipakain sa aking pamilya at hindi ako makapaghanap ng trabaho dahil ako’y walang pamasahe?”

Ang pagkakaroon ng mapayapa at malayang isipan at katauhan ay hindi nasusukat sa kawalan ng mga materyal na bagay upang ang tao’y mamuhay nang magara at marangya.

Maling kaisipan ang turingan natin ang halaga ng buhay ayon sa mga bagay na wala tayo -- pera, bahay, lupa, kotse, alahas o negosyo.

Maraming matatalino at mayayamang tao, mga sikat, magaganda at makikisig, mga hinahangaan ng mga ordinaryong mamamayan ang nagpakamatay sa kabila ng karangyaan sa buhay o nawalan ng mga kaibigan sa kabila ng kanilang yaman at kapangyarihan.

Sa kabila ng kahirapan ng buhay, maaari nating makamtan ang mapayapa at malayang isipan at katauhan kung magiging malinis at maayos ang ating pamumuhay.

Hindi ba’t matahimik ang ating isipan at katauhan kung ang ating ikinabubuhay ay hindi galing sa masama? Kung ang pinakakain natin sa ating mga anak ay hindi nakaw o galing sa pagtutulak ng droga?

Hindi ba’t  ang paggawa ng masama ay lalong naglulubog sa atin sa kasamaan at kapahamakan at higit na kaguluhan ng isipan?

Anong katahimikan mayroon ang taong ang tinatapakan ay ang kumunoy ng mga krimen at pandarayang  kanyang ginawa?

Marami ng magbobote ang yumaman. Maraming tao na ang umunlad at gumanda ang buhay sa kabila ng matinding kahirapan at kapansanan, sa pamamagitan ng pananalig sa Diyos at sarili at pagkakaroon ng sipag, tiyaga, determinasyon, lakas ng loob at matapat na pakikitungo sa  kapwa.

Dapat nating isipin na ang karitong ating tinitirhan ay may mga gulong na naghihintay lamang nating itulak sa tamang landas, upang marating natin ang isang malinis, matahimik at maayos na pamumuhay.

Makakamtan natin ang mapayapa at malayang isipan at katauhan kung babaguhin natin ang ating pananaw sa buhay.

Imulat at palayain natin ang ating sarili sa maling paniniwala na ang katuparan at kasiyahan ng buhay ay ang pagkalap ng kayamanan upang rumangya ang ating buhay.

Wala sa materyal o makamundong bagay ang kasiyahan ng buhay.

Hindi ginto, kamunduhan o droga ang pakay ng buhay, subalit pag-ibig at kapayapaan -- sa Diyos, sa ating sarili, pamilya at kapwa.