'Ingratong Pilipino'

August 14, 2020

IBA na talaga ugali natin ngayon.

Nang marinig ang sinabi ni Russian President Vladimir Putin na kasama tayo sa mga bibigyan ng bakuna laban sa COVID-19, kakaiba ang ating mga reaksiyon.

Nauna agad ang duda, nauna agad ang kuwestiyon sa integridad ng gamot na ibibigay, ang dami ng mga masasamang salita, sangkatutak ang mga batikos sa Russia.

Namis ko tuloy iyong sinaunang ugali ng mga Pilipino. Iyon bang nauuna ang pagpapasalamat, nauuna ng pagkilala at mararamdaman agad ang kabutihan ng pagtanggap sa mga biyaya.

Maraming bagay ang hindi ko agad ikinagagalit, may mga karakter ng tao na kaya kong palagpasin. Iyon tipong hindi ka na lang kikibo kapag galit ka para hindi ka na lang makapagsalita ng masama or makapanakit.

Pero may kahinaan din ako tulad ng maraming tao. Hindi ko kayang sikmurain ang mga taong "walang panlasa." Ito iyong mga taong tinulungan mo na lahat, sinagip mo na sa mga panganib, binigyan mo ng makakain habang gutom, pinainom dahil uhaw, pinasukob sa iyong payong habang umuulan, isinama mo sa lilim habang nabibilad sa araw, tapos nang magising isang umaga, galit pa sa iyo!

Ganoon tayo, madali tayong makalimot, mabilis tayong tumunaw ng pagkain na ibinigay sa atin.

Nakalimutan na natin na nagbigay sa atin ang Russia ng 5,000 units ng AK-47M Kalashnikov rifles, 20 multi-purpose vehicles, 1 million pieces ng bala, 5,000 steel helmets.
Sino ba naman ang Pilipinas na may sukat na 120,000 square miles kumpara sa Russia na may 6.6 million square miles? Para lang tayong kutong lupa sa sukat ng bansa at laki ng ekonomiya ng Russia.

Hindi man lang ba tayo magpapasalamat dahil kasama tayo sa bokabularyo ng Russia kapag nagkaroon na sila ng tiyansang magpalabas ng bakuna? Sa halip na batikusin natin at pagdudahan ang intensiyon, wala man lang ba sa kaisipan natin na maging mabuting recievers ng biyaya?

Unang-una, ang bakuna ay hindi naman katulad ng isang food donation na basta mo na lamang kakainin kapag dumating. Sa lahat ng mga produktong pumapasok sa bansa, lalo na kapag bakuna, idinadaan pa naman yan sa napakaraming proseso bago iturok sa tao. Idaan pa yan sa pagsusuri ng Food and Drugs Administration at council of formulary of experts or Philippine National Drug Formulary.

Dengvaxia lamang na naman ang kaisa-isang bakunang pinalusot ng Aquino administration nang wala pang approval sa Philippine experts ay bigla na lang itinurok!

Sa klase ng world impact ng COVID-19, sa tingin ba natin, itatratong paracetamol lamang ang anumang bakunang ilalabas ng Russia at ng kahit anong bansa?

Nariyan ang World Health Organization, nariyan ang United Nations, nariyan ang Amerika, nariyan ang Europe, China at Japan. Sa higanteng mga mata na yan, tiyak na dadaan sa butas ng karayum ang alinmang bansa na maglalabas ng bakuna laban sa virus na ito.

May tip ako sa inyo na puwede nyong magamit sa pang-araw-araw n'yong galaw. Pag-aalan nyong maging positibo palagi ang pagtingin sa buhay para mas maaliwalas ang inyong paligid. Ang lahat ng biyaya, maliit man o malaki, dapat pasalamatan at tingnan bilang karagdagan at hindi kabawasan.

Pasalamatan natin ang Russia, ang China at ang Japan dahil sila ang mga bansa nagpahayag na isasama tayo sa bibigyan ng bakuna kapag natiyak nang ligtas at mabisa ito.
Wala sa matandang kaugalian ng mga Pilipino ang pagiging ingrato.

allanpunglo@gmail.com