Kung gusto n’yo ng tunay na Pasko

December 23, 2018

Umiinit, lumalamig, umuulan ngayong Kapaskuhan. Pabago-bagong klima o climate change.

Kung gusto n’yo ng tunay na pasko, pangalagaan at ipagtanggol ang Inang Kalikasan.

Kung gusto n’yo ng tunay na Pasko, huwag magsunog, magsiga ng mga nabubulok na tira-tirang bagay na nagiging basura.

Kung gusto n’yo ng pasko, huwag nang gumamit ng mga pinturang may lead na ipinagbabawal na ng Ordinansang 2627 sa Lunsod Quezon na isinulong ng Ecowaste Coalition.

Nakalalason ang pinturang may lead sa mga buntis at mga batang makalalanghap ng mga alikabok na may kasamang nabakbak na pinturang may lead.

Ipinagbabawal din ng ordinansa ang pagsusunog ng mga basurang may kasamang pintura na may sangkap na lead. Mas lalo itong pamatay!

Kaya kung gusto n’yo ng tunay na Pasko, igalang n’yo ang kapanganakan ng Dakilang Lumikha ngayon na siyang may lalang ng lahat maliban sa mga pamatay na lead sa pintura at toxic na mga plastik.

Kung gusto n’yo ng Pasko, pigilan ang mga taong patuloy na nagpuputol ng mga puno sa ating kagubatan.

Kung gusto n’yo ng Pasko, patigilin ang ilang mga taong bumabasag sa ating mga kabundukan.

Kung gusto n’yo ng Pasko, itigil ngayon din ang paggawa ng mga maninipis na plastic na pagkaraan ay basurang mapupunta sa ating karagatan na kakainin naman ng mga yamang dagat na kakainin naman natin!

Maraming tao ang humihiling bago sumapit ang Kapaskuhan. Mga hiling na kadalasan ay may kinalaman sa mga pansarili nilang hangarin. Wala namang masama rito.  Ang malungkot, habang humihiling sila, patuloy naman ang masisiba sa pagsisira at paglapastangan sa Inang Kalikasan ng ating bayan.

Nababale-wala ang mga ganoong hiling dahil ang mga personal na hiling ay nakapaloob lamang sa kasalukuyang kalagayan ng ating bayan at kapaligiran.

Umuulan, umiinit at lumalamig ang klima ngayong kapaskuhan. Yaong humihiling ng maayos na kalusugan ay nagkakasakit ng ubo, sipon, trangkaso, o kalalaan ay pulmonya. Paanong sasaya ang Pasko sa gitna ng global warming at climate change na nagdudulot ng init, lamig at maulan na klima na nagdudulot ng sakit?

Ngunit kailangan pa ring magsaya ang mga tao sa kapaskuhan sa kabila ng masamang panahon. Nangyari na ito nang mga nakaraang panahon. Maging ang pagsapit ng Bagong Taon ay madalas nang ulanin kaya maraming tao ang nabibigo na gustong magpaputok kahit na ipinagbabawal na ito. Basang-basa ang kanilang paputok!

Patuloy na nagbabago ang panahon. Pagbabagong dulot ng patuloy na pagsira ng iilang tao sa Inang Kalikasan. Marami pa ring bumabale-wala sa maraming panawagan na pangalagaan at ipagtanggol ang kapaligiran at Inang Kalikasan nang  dahil sa salapi.

Ngayon ay hihiling pa ba sila ng maraming salapi sa panahon ng kapaskuhan?

Kung gusto n’yo ng Pasko, igalang n’yo si HesusKristo na siyang lumikha ng lahat at siyang dahilan nang pagkakaroon ng araw ng Pasko.         (bangonkalikasan@yahoo.com)