Kung gustong gamitin ang akda ng isang anonymous writer

Kgg. na Chief Acosta,

INTERESADO kaming gamitin ang mga nilalaman ng isang libro para sa isang proyekto ng aming kompanya, ngunit, hindi ibinunyag o anonymous ang author ng nasabing libro. Sapat na bang magpaalam kami at humingi ng pahintulot mula sa publisher ng librong ito para magamit namin ang nasabing akda?

Ralph

Dear Ralph,

Para sa inyong kaalaman, ang batas na nakasasaklaw sa inyong katanungan ay ang Section 179 ng Republic Act (R.A.) No. 8293, o mas kilala sa tawag na Intellectual Property Code, kung saan nakasaad na:

“179. Anonymous and Pseudonymous Works. For purposes of this Act, the publishers shall be deemed to represent the authors of articles and other writings published without the names of the authors or under pseudonyms, unless the contrary appears, or the pseudonyms or adopted name leaves no doubt as to the author’s identity, or if the author of the anonymous works discloses his identity.” (Binigyang-diin)

Sang-ayon sa nabanggit, ang mga publishers ang itinalaga ng batas upang maging kinatawan ng isang anonymous author, maliban na lamang kung sa kalaunan ay ibinunyag niya ang kaniyang tunay na pangalan o pagkatao.

Ang ibig sabihin nito, kung hindi ibinunyag ng may-akda ang kaniyang pangalan, maaari kayong makipag-usap at hingin ang permiso para sa paggamit ng nasabing akda mula sa publisher nito. 

Nawa ay nasagot namin ang inyong mga katanungan. Nais naming ipaalala sa inyo na ang opinyon na ito ay nakabase sa inyong mga naisalaysay sa inyong liham at sa pagkakaintindi namin dito. Maaaring maiba ang opinyon kung mayroong karagdagang impormasyon na ibibigay. Mas mainam kung personal kayong sasangguni sa isang abogado.

Ang inyong Lingkod Bayan,

DR. PERSIDA V. RUEDA-ACOSTA, DSD

Punong Manananggol Pambayan

Paunawa:

Isangguni ang iba pa ninyong usaping legal sa aming opisina sa address na nakasaad sa pitak na ito o kaya ipadala ang inyong katanungan sa aming e-mail address: pao_executive@yahoo.com o tumawag sa PAO hotline: (02) 8426-2801; 8426-2450; 8426-2987; o 8929-9436 local 106 o 107 during office hours at local 159 after office hours.

Ang mga serbisyong legal ng PAO gaya ng legal advice, court representation, pagsasagawa ng dokumento, notaryo at iba pa ay libre at walang bayad mula sa kliyente ng PAO sang-ayon sa R.A. 9406 (PAO Law). Sang-ayon din sa nasabing batas, ang katunggali o kalaban sa kaso na matatalo ang magbabayad ng attorney’s fee sa PAO para ideposito sa National Treasury. Maaaring isumbong kay Chief Acosta ang sinumang public attorney o empleyado ng PAO na manghihingi o tatanggap ng salapi mula sa kliyente ng PAO sa address na ito: 5th Floor, DOJ Agencies Building, NIA Road corner East Avenue, Diliman, Quezon City, 1104.