‘Kung maraming tao, maraming basura at polusyon’

December 09, 2018

“Kung maraming tao ang isang lugar, tiyak maraming basura at polusyon sa hangin ang makikita at mararamdaman,” sabi ng isang nanay sa Lunsod Quezon.

Hindi naman ito nakapagtataka dahil kanino ba nanggagaling ang mga basura kundi sa mga residente ng mga kabahayan at itinatapon ito sa mga kailugan na inaanod sa Manila Bay.

Ang mga basura nga ng mga restoran, naaamoy ko sa mga parking space ng mall sa tuwing magagawi ako. Ibig sabihin ay naroon ang kanilang septic tank o drainage.

Maraming tao ang mall kaya maraming basura.

Nitong Sabado ng gabi habang naghihintay ako ng masasakyan, nahantad ako sa marumi at mabahong hangin. Usok-lasong polusyon! Trapik kaya maraming sasakyan na naka-idle ang mga makina. Ibig sabihin ay panay ang usok ng tambutso kahit nakatigil ang sasakyan.

Ang hirap huminga! Nakalimutan kong dalhin ang face mask ko. Kinuha ko na lang ang aking panyo upang hindi mahinga ang usok-lasong polusyon.

Malala na ang polusyon mula sa basura at mula sa mga sasakyan. Hindi pa kasama rito ang mga polusyon sa mga planta at pabrika.

Maraming sakit ang idinudulot ng parehong basura na ito na kasama natin sa ating paligid oras-oras. Mula sa sakit sa baga hanggang sa utak o lahat na ng organo ng ating katawan.

Kawawang mga Pilipino! Namamatay na sa hirap ng buhay o gutom, namamatay pa sa mga sakit dulot ng paglapastangan sa Inang Kalikasan!

Itong darating na Pasko, tiyak na maraming basura na naman ang malilikha. Lalo na pagsapit ng Bagong Taon.

At pagsapit ng Pista ng itim na Nazareno sa Quiapo, marami na namang basura sa mga lansangang dadaanan ng Nazareno ang lilikha ng mga sugat sa paa at “sugat” sa Manila Bay. Sa Manila Bay hahantong ang mga basurang ito dahil saan ba dadalhin ng mga trak ng basura ang hinakot at itinambak nila kundi sa mga tambakan ng basura. Kung uulan, aanurin na naman ito patungong kailugan at karagatan tulad ng Manila Bay.

Dagdag na polusyon ay ang katas o likidong mula sa mga tambakan ng basura na nagpupunta sa katubigan ng isang bayan.

Ngayon pa lang ay nananawagan na nga ang isang grupong nagbabantay at kung minsan ay namumulot ng mga basurang ikinakalat ng mga kalahok sa Pista ng Nazareno sa susunod na taon - ang Ecowaste Coalition. Ngunit parang sirang plaka na nga ang grupong ito sa taon-taong pananawagan. Dapat ay may mga parusa nang ipapataw sa mga debotong kalahok sa pistang ito na lalapastangan sa kasagraduhan ng okasyong ito.

Kung mahal ng isang tao ang Dakilang Lumikha at hindi lamang isang okasyon taon-taon o isng petsa sa kalendaryo, dapat ay alagaan ng mga ito ang nilikha ng Panginoon araw-araw at habambuhay.

Ang mga kailugan, karagatan, hangin ay mga likha ng kanilang ‘umano’y sinasamba nila sa okasyong ito ngunit tila nakalimutan nila ito o hindi na lang pinapansin at ang mahalaga lang ay mahawakan nila ang imahe ng itim na Nazareno.

Walang kahulugan ang lahat ng ito kung ang ang bayan at lipunan nilang kinaroroonan ay patuloy na nasasadlak sa tuluyang pagkasira at sana’y huwag mangyari na maglaho na sa ‘ika nga’y balat ng lupa.

(bangonkalikasan@yahoo.com)