LGUs vs utility firms

TULAD ng inaasahan, pinabayaan na naman ng Maynilad na nakabuyangyang ang mga binungkal nilang lupa sa Aguilar Avenue sa Las Piñas.

Ang resulta, baku-baku na ang dating magandang patag na Aguilar Avenue na nagiging sanhi ng matinding trapik.

Ilang beses nang pinatawag ang  utility companies sa Kongreso ukol sa mga ganitong kaso na nagpapapangit sa mga lungsod ng Metro Manila pero patuloy sila sa pagsuway sa mga napagkasunduan.

Matigas talaga ang ulo dahil walang pangil ang mga ipinupukol na kasunduan sa pagitan ng utility firms at lawmakers.

Kahit ilang beses yatang ipahiya, kutyain, at duruin ang utility companies na ito sa mga pagdinig sa Kongreso ay wala silang papakinggan kundi ang tubo lamang sa negosyo.

**

Dapat pumasok ang mga local government unit sa problema ng mga pasaway na utility firm. Kung walang magawa ang mga mambabatas, palagay ko ay merong solusyon ang mga LGU.

Unang-una, ang mga LGU ang nagbibigay ng permit sa utility companies bago pa man magsagawa ng proyekto ang mga ito sa saan mang lugar.

Kung hindi iisyuhan ng LGU ng permit ang mga utility firm, walang karapatan ang mga ito na galawin ang anumang bagay sa mga pampublikong lugar.

Sa kaso ng Maynilad, hindi nito maaaring bungkalin ang mga kalsada kung walang pahintulot ng LGU. Sa kaso ng Smart o iba pang telecommunications company, hindi sila maaaring magkabit ng mga kable sa kahit anong barangay kung wala silang permit mula sa LGU.

Anak ng baka! Tingnan n’yo kung anong kababuyan ang ginagawa ng  utility firms sa kalsada ni Juan. Hindi ito mangyayari kung walang pahintulot ng mga LGU.

**

Nakasalalay sa LGU ang solusyon laban sa pasaway na utility companies dahil may kakayahan ang mga ito na magpatupad ng batas at subaybayan ang mga nagaganap sa mga pampublikong lugar partikular ang mga mahahalagang kalsada.

Katulong ng mga lokal na pamahalaan ang mga lider ng barangay na may lubos na kapangyarihan upang ipatupad ang mga regulasyon laban sa pabayang utility companies.

Kung tutuusin, hindi na kailangan pang umabot sa Kongreso ang usaping ito kung ginagawa lamang ng mga LGU ang kanilang tungkulin sa taumbayan.

Malawak at malakas ang kapangyarihan ng mga barangay kung gagamitin lamang ito sa tamang paraan. Uunlad ng sabay-sabay ang bawat komunidad sa ating bayan kung lahat ng barangay ay kikilalanin ang kanilang kapangyarihan.

**

Pero malakas din kasi ang kapangyarihan ng mga malalaking kumpanya  tulad ng utility firms na patubig, pakuryente, at komunikasyon ang negosyo.

Batid natin ang malaking halaga ng pera na nasa likod ng mga dambuhalang kumpanyang ito. At ito ang posibleng dahilan kung bakit nabubulag ang mga LGU sa  pasaway na utility companies.

**

For comments, please call or text 09055080126 or email lastmohican2004@yahoo.com