Maka-Diyos na Bagong Taon sa ating lahat

December 26, 2018

KATATAPOS lang nating ipagdiwang ang Pasko, ang ating paggunita sa pagsilang ng ating Panginoong Hesu Kristo. Gaya ng ating nakaugalian, sa araw na ito’y  nagbibigayan at nagmamahalan tayo.

Subali’t sa totoo lang, ang ating pagbibigay at pagmamahal ay ibinibigay lang natin sa mga minamahal at kaibigan natin at hindi sa ating mga kaaway.

Ipinagdiriwang natin ang kapanganakan ni Hesus, sapagka’t siya ang ating Diyos, ang pinaniniwalaan nating may likha ng langit at lupa at ating buhay, ang tanging makapagliligtas sa atin sa lahat ng sakuna, panganib, pagkakasakit at maging kamatayan.

Kaugnay ng pagkilala natin kay Hesus bilang ating Diyos, mahalagang malaman at sundin natin ang kanyang mga salita at pangaral, tulad ng sinabi niya sa Matthew 5:44:

“But I say to you, love your enemies, bless those that curse you, do good to those that hate you, and pray for those who speak evil about you, and persecute  you, so that you may be sons of your Father who is in heaven; for he makes his sun rise on the evil and on the good, and sends rain on the just and on the unjust.”

Tunay na napakahirap sumunod sa nasabing utos ng ating Panginoon Hesus. Kahit na sa araw ng Pasko ay wala o bihira ang magmamahal sa ating mga kaaway o ipagdarasal sila.

Kaugnay nito, kapag pinaki-usapan tayong patawarin ang gumawa ng kasalanan sa atin ay ating sinasabi” “Hindi ako Diyos para magpatawad.”

At sa halip na patawarin ang mga nagkasala sa atin, ay ating hinihiling o ipinag-darasal na “mamatay na sana sila.”

Sa madaling salita ayaw nating sumunod sa salita at aral ng Diyos.

Kung ayaw rin lang nating sumunod sa utos ng Diyos at tahasan nilalabag ang kanyang mga salita, ay bakit pa natin ipagdiriwang ang Pasko?

Sa totoo lang, mga bulaan at plastic tayo. 

Tinuturing at sinasamba natin ang Panginoong Hesus bilang ating Diyos at tagapagligtas, subali’t tahasan nating nilalabag ang kanyang mga salita, tulad ng pagmamahal sa ating mga kaaway at pagpapatawad sa mga nagkasala sa atin.

Kaugnay ng pagdiriwang sa kaarawan ng Diyos, mahalagang malaman na siya’y selosong Diyos.  Ang kanyang una at pangalawang utos sa Old Testament ay:

“Thou shalt have no other gods before me.”

“Thou shalt not make unto thee any graven image, or any likeness of any thing that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth. Thou shalt not bow down thyself to them nor serve them”.

Sa New Testament naman ay sinabi ni Hesus na: “Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind.” (Matthew 22:27).

Napakaraming beses nasulat sa Bible na ayaw ng Diyos na ang kanyang mga nilalang ay sasamba sa mga diyos-diyusan o mga diyos na inukit ng tao mula sa mga kahoy. May mata subali’t hindi nakakakita, may tenga, subalit hindi nakakarinig, may paa, subalit hindi nakakalakad at mga kamay subalit hindi nakakahawak at kapag sinunog ay natutupok.

Hindi tulad ng Diyos na kayang sunugin ang mga bayan na kinapupuotan niya, gaya ng Sodom and Gomorrah, na sinunog niya dahil sa labis na kasalanan.

Para sa akin, upang maging masaya at masagana ang ating Bagong Taon, kailangan ayusin at itama natin ang ating pagsamba sa ating Panginoon. Sa kanya tayo manalangin at humingi ng tulong at hindi sa mga diyos na gawa sa kahoy, bato o semento.

Kung hindi natin masunod ang utos ng Diyos na mahalin at ipagdasal natin ang ating mga kaaway o gumawa ng masama sa atin, ay sumunod tayo sa kanyang nasabing una at ikalawang utos. Ang mahalin at sambahin Siya at wala ng iba, lalung-lalo na ang mga diyos-diyosan na gawa ng tao.

Kung gagawin natin ito, ang sumamba sa Diyos na buhay at hindi sa mga rebultong gawa ng tao, kung ito ang ating magiging panuntunan sa pananampalataya, natitiyak kong magiging masaya at masagana ang ating bagong taon at ang mga susunod pang taon.