Malulubog sa utang ang mga Pinoy

April 19, 2020

Kung magpapatuloy sa paniningil ang Meralco at water distributing companies, Manila Waters at Maynila at mga pribadong bangko at institusyong nagpapautang, malulubog sa utang ang mga Pilipino ngayong enhanced community quarantine o lockdown at pagkatapos nitong Covid 19 crisis.

Halos lahat ng mga Pilipinong matatawag na informal workers at middle income earners ay nawalan ng trabaho at suweldo. Hind lamang ang mga tsuper, konduktor, call center agents, mga empleyado sa mga pampubliko at pribadong trabaho, mga maliliit na negosyo tulad ng tindahan at restoran at marami pang iba.

Pati nga ang mga manggagawa ng pelikula at telebisyon ay damay sa problemang pandemic. Nawalan ng trabaho. Maging ang mga artistang hindi naman naka-kontrata ang kinikitang pera at “on call” lang o arawan ang trabaho ay nawalan din ng kita.

Ano ang ipambabayad ng mga Pinoy na ito sa kanilang inuupahang bahay? Pambayad sa pagkain, kuryenta, tubig, at iba pang mahahalagang pangangailangan sa pang-araw-araw na buhay, isama pa ang mga pangangailangan ng kanilang mga anak lalo na kung sanggol pa ang mga ito.

Sinabi sa mga ulat na gagawin ng Meralco na hulugan ang pagbabayad ng mga konsyumer ng kuryente pagkaraan ng lockdown. Babayaran ang nakonsumo sa panahon ng lockdown sa apat na buwang hulugan dagdag pa ang babayarang nakonsumo pagkatapos ng lockdown. Malaki ito para sa mga nawalan ng trabaho!

Nawalan ka nga ng trabaho at walang suweldo, paano mo mababayaran ang nakonsumo sa panahon ng lockdown eh wala ngang trabaho at suweldo?

Kung maghuhulog ka naman kasama pa ang nakonsumong kuryente mula isa o dalawang buwan dahil sa lockdown, saan kukunin ang perang ipambabayad kung nawalan nga ng trabaho at suweldo?

Ang mga tanong na ito ay kasali rin ang Manila Water at Maynilad.

Kailangang pag-aralang mabuti ito ng pamahalaang Duterte dahil hindi pa naman tiyak kung matatapos na ang lockdown sa Abril 30.

Ilabas na ang mga milyon-bilyong salapi ng pamahalaan upang ito na ang bumalikat sa mga bayaring ito ng mga Pilipino sa panahon ng lockdown.

May nakausap nga ako na middle-income earner na ang trabaho ay suspendido muna ngayong quarantine o lockdown. Aniya, ang problema niya ay kung magbubukas pa ang pinapasukan niyang trabaho dahil maliit din lang na negosyo ito at wala ngang kinita ngayong lockdown.

Kung magbukas man dugtong niya, malamang na matagal pa itong bubuwelo dahil sila man ay hindi rin nga kumita sa panahon ng lockdown.

Mainam na paghusayan pa ang mass testing upang mapabilis ang pag-aalis ng lockdown ngunit kasabay nito’y ayusin ang sistema ng suportang pinansyal at pagkain sa  maraming Pilipinong naiipit ngayon sa krisis na ito.

Ang covid 19 ay usapin ng kalusugan, pinansyal, kagalingang panlipunan at karapatang pantao. Kailangang magkakaugnay ang pagpapatupad nito. Mahirap ngunit dahil nasa krisis tayo ay dapat paghusayin ng mga pinuno na inihalal ng bayan at pinasusuweldo ng taumbayan ang pamamahala sa krisis na ito. Isantabi na muna ang mga personal na interes at “pogi points.”

Nabanggit ko ang mga bagay na ito dahil sa mga nakakausap ko sa cellphone, madalas mabanggit ang mga salitang “umeepal” at alisin na ang “pamumulitika at pagpapapogi.”

Iligtas natin ang bayang Pilipinas sa ngalan ng Dakilang Nilikha. (bangonkalikasan@yahoo.com)