Masipag at maayos sa gawain

November 10, 2018

BUNGA ng inflation o pagtaas ng presyo ng mga bilihin, gayong hindi naman tumataas ang sahod ng ating mga manggagagwa, minabuti kong ilathala ang ika-labing-isang kabanata sa aking aklat na Magkaisa Para sa Bayan, na ang pamagat ay Masipag at Maayos sa Gawain.

Sana ay maging gabay at paalala ito sa ating mga mamamayan sa paglaban sa mga pagsubok ng buhay, na nawa’y malampasan nila at mapagtagumpayan. Narito po.

“Mahalaga kanino mang tao ang maging masipag at maayos sa gawain.

Ang masipag at maayos sa gawain ay may naabot at natatamo sa buhay. Kung masipag at maayos tayo sa pag-aaral ay makapagtatapos tayo. Kung masipag at maayos tayo sa trabaho ay kikita at aasenso tayo. Kung masipag at maayos tayo sa pagtatanim ay may aanihin tayo.

Ang halaga ng kasipagan at kaayusan sa gawain ay batid natin. Kaya nagkaroon ng Juan Tamad ay upang ipamulat sa atin ang kahalagahan ng kasipagan at kaayusan sa gawain.

Kaugnay nito, dapat nating tandaan na ang kasipagan at kaayusan sa trabaho ay para lamang sa mga tamang gawa at hindi doon sa mga masasama o labag sa batas.

Kung ang pinag-aaralan natin ay paggawa ng masama ay magpakatamad-tamad tayo at huwag na natin gawin ito.

Kung ang trabaho natin ay magnakaw at pumatay ng tao ay magpakatamad-tamad tayo at huwag na natin gawin ito. Kung ang trabaho natin ay magtulak ng droga ay magpakatamad-tamad tayo at tigilan na natin ito.

Kung ang trabaho natin ay gawing hanapbuhay ang pulitika ay huwag na tayong kumandidato. Mahiya tayo sa ating mga anak at apo. Kung ang trabaho natin ay maglingkod sa mga pulitikong nagnanakaw o nagpapayaman lang sa gobyerno ay magpakatamad-tamad tayo at iwan na natin ito.

Kung ang trabaho natin ay tumanggap ng suhol at magnakaw sa gobyerno ay magpakatamad-tamad tayo at huwag na natin gawin ito.

Kung ang trabaho natin ay magtulak sa mga babae at lalaki sa prostituyon ay maging mga batugan tayo at talikuran natin ito.

Kung ang trabaho natin ay manloko at magsamantala sa kahinaan at kamangmangan ng tao ay magpakatamad-tamad tayo at tigilan na natin ito.

Kung ang trabaho natin ay manira ng kalikasan ay magpakatamad-tamad tayo at huwag na natin gawin ito.

Ang kasipagan at kaayusan sa trabaho ay para lamang doon sa mga tamang gawain. Ang mga taong masipag at maayos sa mga maling gawain ay mga batugan at salot sa mundo. Hindi sila makapagbanat ng buto at ang kanilang katawan at isipan ay nanlulumo sa paggawa ng mabuti. Katulad nila’y mga uod na tumataba sa katamaran at mikrobyo.

Kahit na magbobote, magtataho o basurero lang tayo ay uunlad ang ating buhay kung masipag at maayos tayo sa ating mga gawain.

Maging masipag at maayos tayo sa ano mang tama at mabuting gawain at tiyak na uunlad tayo.

Maging masipag at maayos tayo sa paggawa ng mabuti at mga batugan sa paggawa ng masama.

Ang kasipagan sa paggawa ng mabuti ang magpapaunlad sa ating bayan.”