Mga basura sa social media

KAPAG hinalungkat mo ang social media, marami kang maiipon na basura.

Ibang klase ang mga basura sa social media dahiil hindi puwedeng isama sa mga karaniwang basura. Wala man lang sa kategorya na puwedeng i-recycle dahil lahat ay nabubulok.

Pansinin nyo ang mga komentaryo ng mga taong ito laban sa mga nanalo at natalong kandidato. Alam na alam mong galing lang sa kababawan ang kanilang mga sinasabi, alam na alam mong wala talaga silang laman.

Iyong mga mababasa at maririnig mong umaalipusta sa mga hindi nila kandidato, ang tanging pinagbabatayan lamang ay mga propaganda na hinulma ng kung sinu-sino.

Wala ka mang mapulot sa kanilang mga sinasabi dahil alam mong hindi nga halos puwedeng gawing fertilizer ang mga lumalabas sa kanilang mabahong bibig.

Marami sa ating mga kababayan ay hindi makatarungan. Sa bahagi natin, kahit sino pa yang kandidato na yan, nanalo man o natalo, wala kang maririnig na basurang magmumula sa aking bibig, lalo na sa print.

Ang batayan lamang ng kanilang kababawan ay mga  balita na sa isang banda ay kaya namang manipulahin.

Hindi naman nakakapagtaka na may mga nagpapakamatay sa pagtatanggol sa kanilang mga kandidato dahil alam ko ang kanilang batayan. Una, kakilala nilang personal ang kandidato at kasama araw-araw kaya nakita nito ang kanilang ugali.

Sa isang banda naman, may sasabat at magsusulat ng laban sa kandidatong natalo o nanalo dahil lamang sa trip lang nilang kastiguhin at laitin. Iyong tipong may masabi lang.

Salain nyo mabuti at pakinggan ang mga taong nagsasalita ng masama laban sa mga kandidato para malaman nyong ganoon lang sila kababaw.

Wala silang pagsasaalang-alang sa pakiramdan ng pamilya at mga kaibigan ng kanilang “minamaltrato” sa social media o kung saan mang medium dahil nga hindi naman sila karaniwang tao na may laman.

Tinitingnan ko mabuti ang mga sinasabi ng aking mga anak, mga kamag-anak at ng mga taong tingin ko ay naliligaw ng mga posting. Kapag sa tingin ko ay foul ang kanilang sasabihin, secretly nagpapadala ako ng personal message para ipaalis o paalalahanan sila.

Totoong may demokrasya sa bayang ito pero hindi censorship ang aking ginagawa sa pagkontrol ng kanilang mga sinasabi. Tinuturuan ko silang maging sensitibo sa pakiramdam ng mga maapektuhan ng kanilang mga sinasabi.

Sa pagtuturo ko sa mga malalapit sa akin sa tamang paggamit ng mga salita, nababawasan ko ang  heavy traffic ng mga walang laman at basura sa social media.
allanpunglo@gmail.com