Mga puno sa Doña Carmen Park sa Q.C., sinira ng Maynilad

NITONG nakaraang Oktubre 4, 2018 ay ipinagdiwang ng kapatirang Tau Gamma Phi (TGP) ang ika-50 taong anibersaryo nito sa pamamagitan ng pagtatanim ng 50 puno sa iba’t ibang bayan, syudad at probinsya sa buong Pilipinas.

Dito sa Quezon City, ang mga miyembro ng aming kapatiran sa ilalim ng Triskelio ng Council of Quezon City ay nagtanim ng 100 indigenous trees, tulad ng narra, yakal at maging mga puno ng manga sa Doña Carmen Park, East Fairview, Quezon City.

Kinunan namin ng larawan ang mga puno naming itinanim kasama ang president ng Doña Carmen Homeowners Association na si Engr. Flor Garcia.

Matapos ang aming pagtanim sa mga nasabing puno, bilang adviser ng TGP, inutusan ko ang aming mga kasapi na balikan at bisitahin ang aming itinanim upang ito’y hindi masira at masiguro ang paglaki.

Ako mismo ay bumabalik sa Doña Carmen upang personal na makita at masiguro na walang sumisira sa aming mga itinanim.

Subali’t nitong ikalawang linggo ng Enero, laking sama ng loob ko sapagka’t nakita kong ang mga puno na itinanim namin sa Doña Carmen Park ay wala na, sapagka’t ang mga ito’y binunot at sinira ng Maynilad at contractor nito na di-umano’y may project sa La Mesa Dam.

Ang mga punong manga pa mismo na personal kong itinanim ang nakita kong wala na sa bahagi ng parke na aming tinamnan.

Dahil sa walang pakundangang pagsira ng Maynilad sa mga tinanim naming puno sa Doña Carmen, pinuntahan ko si Engr. Garcia sa kanilang tahanan at niyaya ko siyang tingnan ang bahagi ng parke kung saan sinira ng Maynilad at contractor nito ang mga punong  aming itinanim.

Personal na nakita ni Engr. Garcia ang lugar sa parke kung saan kaming dalawa mismo ang magkasamang nagtanim ng mga puno noong nasabing anibersaryo ng aming kapatiran.

Sa karatulang inilagay ng Maynilad na may nakalagay na logo ng MWSS ay nakasulat: “Permanent Restoration Works On-going. Appurtenance Installation /Replacement On-Going. Paumanhin sa abala. Salamat sa inyong pag-unawa. Maynilad Hotline 1626.” 

Nang tanungin ko si Engr. Garcia kung alam niya ang nasabing pagsira at pagbunot sa mga punong aming itinanim ay sinabi niyang hindi.

Napag-alaman namin na wala palang project sa loob mismo ng Doña Carmen Park ang Maynilad. Ang mga puno rito ay sinira upang gawing paradahan ng mga truck at tambakan ng equipment ng contractor na nakakuha ng project sa La Mesa Dam at upang lagyan ng mga portable toilet para sa kanilang mga manggagawa.

Napakawalang pagpapahalaga sa kalikasan ng Maynilad at kung sino mang contractor nito na sumira sa mga nasabing puno na aming itinanim.

Hindi man lang nila inisip na ang punong kanilang binunot at sinira ay nasa loob ng Doña Carmen Park, kaya’t hindi nila dapat sinira.

Sa halip na manguna sa pangangalaga ng kalikasan, ang Maynilad pa mismo ang nangunguna sa pagsira at paglapastangan rito.

Kinukunsinti nila ang kanilang mga contractor na wasakin ang kalikasan. Ang itinanim ng mga batang miyembro ng kapatiran ay kanilang sinisira.

Nakakahiya. Peste kayo sa kalikasan.