MOTHER LANGUAGE DAY ang Pebrero 21

February 22, 2020

KADA taon magmula pa noong 1999, ang Pebrero 21 ay ginugunita bilang United Nations Mother Language Day upang itanghal ang kahalagahan ng bawat wika at ang pagkakaiba-iba ng mga tao sa buong daigdig.  Ang tema para sa 2020 ay “Languages without borders” o “Mga Wikang walang bakod” sapagkat walang pader o bakod na makapipigil sa paglaganap at paggalaw ng wika.

Sa kabilang pakikiisa ng Pilipinas sa dakilang araw na ito, may di-nakikitang pader na pilit hinaharang ang paglaganap ng mga unang wika ng bata sa edukasyon sa bawat silid paaralan, Principal’s Office, Division Office, Regional Office, at Central Office ng DepEd.   Mula 2013 hanggang sa kasalukuyan,  walang naganap na matinding teacher training, textbook development at  gradual language transition program para sa Grade 4 pataas, sa pagpapatupad ng  Mother Tongue Based Multi – Lingual Education o MTBMLE na itinatakda ng RA 10533 ( K to 12 Law), RA 10410 Early Childhood Development Act, RA 10157 Kinder Act,  at RA 11106  Filipino Sign Language para sa mga batang bingi. Ang mga batas na ito ay isa lang ang sinisigaw: gamitin ang unang wika ng bata sa pagtuturo at pagsusulit.

Ang di-nakikita ng pader na ito ay umaabot din sa mga opisina ng CHED at mga Teacher Education Institutions  o TEIs . Ang mga nagtatapos ng kurso sa edukasyon ay walang sapat na kaalaman sa MTBMLE.  At hindi dapat magmalaki ang mga TEIs na tinaguriang Centers of Excellence  sapagkat ni isa sa kanila ay hindi pumasok sa ranking ng mga mahuhusay na pamantasan sa buong mundo. Dagdag pa rito ang nakakahiyang passing average ng kanilang mga graduates sa PRC LET exams.

Ma-pre-service o in-service, hindi nakahanda ang 900,000 titsers ng DepEd na magturo sa Unang wika ng bata. Kaya ano ang resulta? 70,000 bata sa Bicol Region ay non-readers. Bicol pa lang iyan. Paano pa kaya sa ibang Rehiyon? Kulang pa? Kulelat sa 80 bansa ang Pilipinas sa PISA 2018.

Dahil dito may panukalang batas HB 6125 na pinasususpinde na muna ang MTBMLE sa DepEd sapagkat walang mga textbooks, teaching materials at supplies para dito. May saysay ang panukala. Bakit mo nga naman manipapatupad ang isang bagay na walang sapat na paghahanda? Subalit hindi nagbibigay ng taning na panahon ang panukala kung kailan kailangan mabuo ng DepEd ang sapat na paghahanda. Para mo na lang sinabi na bayaran mo ang utang mo kung kailan mo gusto. At ang isa pang kahinaan ng panukalang ito ay ang pagpapatibay sa maling pananaw na ang MTBMLE ay hanggang Grade 3 lamang na taliwas sa Section 4 ng RA 10533.

Ang unang wika ng bata ang kanyang tuntungan upang medaling maunawaan ang mga letra na kanyang dapat mabasa at masulat, mga numero na dapat mabilang at makwenta. Subalit ang kanyang mga guro at Principal mismo ang humahadlang sa kanyang pagkatuto sa pagmamatigas na dapat wikang English at Filipino lamang ang maaaring gamitin sa loob ng silid paaralan at sa pagsusulit.

Kahit ang mga opisyales ng DepEd ay mali ang pagkaunawa ng RA 10533 pagdating sa paggamit ng Unang Wika. Hindi po tuntungan lang ang unang wika na pwede mong sipain pag natutong mag-Filipino o English ang bata. Imbes na pabawas ng wika, ang batas ay maliwanag na idadagdag sa unang wika ang Filipino at English sa mga wikang gagamitin sa sistema ng edukasyon. Samakatuwid, pagkaraan ng 12 taon ng elementarya at High School, tatlong wika ang alam ng bata.  Kanyang nga Multi Lingual Education ang nakasaad sa batas.

Bagamat 170 ang mga wikang Pilipino, ipinako sa 19 na wika lamang ng DepEd ang ipinapagamit. At ang masaklap dito, ayaw ng ipagamit ang unang wika ng bata pagtungtong ng Grade 4. Ano ba ang tingin ng DepEd sa mga bata, mga henyo? Alam naman ng mga dalubhasa na kailangan ng batang 6 hanggang 8 taon ng matinding paggamit ng unang wika para makakilos siya ng maayos at hindi mahirapan matuto ng ibang mga wika. Sayang ang mga PHd ninyo diyan sa DepEd. Kung sabagay, puro pang school administration ang inyong thesis sa doctorate degree ninyo.

Buwagin ang di-nakikitang pader na humahadlang sa MTBMLE! Hayaan mong malugi ang mga publishing house na naglimbag ng mga aklat sa wikang English at Filipino lang. Magretiro na ang mga opisyales ng DepEd na ayaw tanggapin na may 21st Century Multi-lingual Turn sa buong daigdig. Hindi sila sumunod sa pagbabago, makukulong sila sa mga bagay at ideyang lipas na ng di-nakikitang pader.