Napipintong reporma ng DepEd para sa National Educators Academy of the Philippines

February 23, 2019

ANG Kagawaran ng Edukasyon sa pamumuno ni Kalihim Leonor Magtolis Briones ay malapit ng maglabas ng isang kautusan na aayusin at palalakasin ang National Educators Academy of the Philippines (NEAP), ang training arm ng DepEd na itinatag noong pang Disyembre 10,1985 sa pamamagitan ng Letter of Instruction 1487. Ang dating pangalan nito na National Educational Learning Center ay ginawang National Educators Academy of the Philippines sa pamamagitan ng Administrative Order  282 noong 1992. Ito ay nasundan ng iba pang mga kautusan na nagdagdag o di kaya naman ay nagbawas ng mga tungkulin at kapangyarihan nito.

Bilang training arm ng DepEd, kailangan palakasin at ayusin ang NEAP para makaya nitong magbigay ng kasanayan at mapahusay ang kakayahan ng 800,000 mga guro sa pampublikong paaralan mula elementarya hanggang High School.  Ngunit sa kabila ng malaking budget , ang NEAP ay nakatutok lamang sa pagsasanay ng mga punong guro.

Kalat-kalat ang mga training ng mga guro na ginagawa ng iba’t ibang mga opisina ng DepEd tulad ng Bureau of Curriculum Development na nagbibigay ng training para sa “content”, Bureau of Learning Delivery, training para sa  “pedagogy/strategies”; Bureau of Learning Resources, training para sa “learning resources”; ALS, training para sa informal sources of knowledge/ skills; Teachers Education Council, training para sa “induction to teaching”; Bureau of Human Resources and Organizational Development, training para sa “competencies/RPMS”; Bureau of Learner Support Services, training para sa “support services” at YFD/DRRM, training para sa Youth formation program management: resilience to disaster.  Samut-samot, kanya-kanya at walang hugis at matamis na himig ang makikita at maririnig sa mga training na ito. Kung baga sa isang orkestra, walang kundoktor na magkukumpas ng mga training na ito na hinahatid ng napakaraming mga opisina kaya tuloy sabog, kalat at sintunado ang tugtog.

Sa ulat  ng Task Force NEAP na binuo ni Sec. Briones, ang NEAP na lamang ang tanging magbibigay ng training. Magkakaroon ito ng training faculty na siyang magbubuo ng training program para sa mga guro, principal at iba pang mga school leaders  ng DepEd.  May NEAP staff sa bawat rehiyon na siyang mangongolekta ng datos na ilalagay sa isang database para makita at madaling malaman kung sinu-sino ang mga may partisipasyon sa iba’t ibang training modules na gagawin ng NEAP at gagamitin ito sa pagsipat kung nasaan bahagi ng professional growth and development ang sino mang guro o school Leader na nasa serbisyo ng DepEd.

Ambisyoso ngunit kailangan at napapanahon ang repormang ito ng NEAP lalo na’t alam natin na malayong malayo na ang uri at galing ng mga titser ngayon sa mga titser noong 1930-1990’s. Dati, kahit mayamang pamilya, may guro sa pamilya bunsod ng pagmamahal at pagmamalasakit sa bayan na dahil nais nilang mag-ambag sa pagsasanay at pagsasalin ng karunungan sa mga kabataan.  Sabi nga nila, ang pagiging guro ang nag-iisang propesyon na lumilikha ng lahat ng mga propesyon. Ngayon, maraming guro ay nag-titser sapagkat nakalalamang makakakuha sila ng trabaho sa pampublikong paaralan na ang pasahod ay mas mataas at mas marami ang benepisyo kung ikukumpara sa pribadong paaralan. Biruin mo nga naman ang suweldo ng Teacher I na may Salary Grade 11 ay P20,754; Master Teacher 1 na may SG 18 ay P40,637; at Master Teacher IV na may SG 21 ay P57,805. Maliban marahil sa Ateneo at La Salle, mahirap  itong  tapatan ng mga pribadong paaralan.

Sa isang pagsasaliksik ng PNU-RCTQ, halos lahat ng guro ngayon ay hirap sumagot sa mga mahihirap na tanong sa Math, Sciences at Araling Panlipunan. At kalabit lang sa kanila ang makakasagot ng tama sa madaling mga tanong dito.  Ito ang dahilan kung bakit kailangan natin ang bagong NEAP.

Sabi ni Mckinsey (2007) ang kalidad ng isang sistema ng edukasyon ay hindi hihigit sa kalidad ng mga guro ng sistema ng edukasyon. Malawakang pagsasanay, ang paggamit ng internet at iba pang teknolohiya ang kailangan ng NEAP upang mapalaganap agad sa 800,000 guro ang sapat na training para umangat ang kanilang galing upang ang “ learning outcomes” ng kanilang mga estudyante ay gumanda rin.  Kaisa tayo ni Sec Briones, Usec Nepomuceno Malaluan at Usec Jesus Mateo at ng iba pang mga stakeholders tulad ng PNU-RCTQ sa kanilang pagpupursige na maumpisahan na agad ang repormang ito ngayon.