Paano ang mga taong nagsusubo ng ostia?

February 02, 2020

Inihayag ng simbahang katoliko na ang mga parishioners ay hindi na susubuan ng ostia sa bibig ng pari at sa halip ay ilalagay na lang ito sa palad ng nagkokomunyon at siya na mismong magsusubo nito.

Ngunit paano ang kalagayang pangkalusugan ng mga paring nagsasagawa ng misa? Sila ba’y  walang sakit ? Hindi lamang ang corona virus ang pinag-uusapan dito. Wala rin bang sakit ang mga layman na tumutulong sa pagsusubo ng ostia?

Sabihin nang walang sakit ang mga pari at layman na nagsasagawa ng komunyon, lagi bang malilinis ang kanilang mga kamay?

Matagal ko nang obserbasyon ang mga ito lalo na nang lumaganap ang mga sakit tulad ng Sars. Ngunit ano pa mang sakit tulad ng sipon, ubo at trangkaso, kailangan pa ring hindi nakokontamina ng anumang bacteria at virus ang ostia na isinusubo ng mga nagkokomunyon. Madaling magkahawahan.

Dahil sa obserbasyong ito ay minabuti kong kunin na lang ang ostia na iniabot ng pari at ako na lang ang nagsusubo nito. At lahat kami sa pamilya ay tumatanggap lamang ng katawan ng Diyos sa pari at hindi sa layman.

Ilang ulit ko nang nakita ang isang pari na may sipon at habang nagmimisa ay napabahin ito. Tinakpan naman niya ang kanyang ilong at pagkaraan ay kinuha niya ang kanyang panyo at pinunasan ang ilong. Halata sa kanyang boses na matindi ang sipon niya. Hindi ko naman nakita na naghugas siya ng kamay o nagpahid ng alcohol.

Kahit noon pa na hindi pa “pumuputok” ang matitinding sakit tulad ng Sars at Ncov ay ganito na ang gawi ng ilang paring aking nasaksihan.

Higit na matindi ang mga layman na nakikita kong habang naglalakad papunta sa simbahan ay naninigarilyo at ang isa naman ay pahid nang pahid ng panyo sa kanyang mukha at leeg. Pagkaraan ay magsusubo sila ng ostia sa oras ng komunyon.

Ang simbahan ay isa ring mataong lugar, tulad ng mga mall, sinehan, restoran, iskuwelahan at eroplano na pinaiiwasan muna ng mga awtoridad sa kalusugan na puntahan ito ng mga tao.

Paano naman makapagkokomunyon ang mga katoliko?

Para sa akin ay ang isang mataimtim sa pagdarasal sa loob ng simbahan o kahit saan man ay sapat na. Spiritual communion ang tawag namin dito. Kung maimumungkahi ko lang sa panahon ngayon ng emergency dahil sa Ncov, puwede kayang nakasuot ng gloves ang mga pari at layman at ibibigay na lang ang ostia sa nagkokomunyon? Gusto ko sanang sabihin na kukunin na lang ng mga nagkokomunyon ang ostia at sila na ang magsusubo nito sa sarili. Ngunit kailangan ding nakasuot ng gloves ang lahat ng magkokomunyon upang hindi nito madumihan ang mga ostia sa lalagyan nito.

Dapat din ba ay nakasuot ng face mask ang lahat sa loob ng simbahan sa panahon ngayon? Di tayo nakatitiyak kung saan galing ang mga pari at layman bago nagpunta sa simbahan. Di tayo tiyak kung naghugas sila ng kamay. Di tayo tiyak kung wala silang lagnat. Maraming hindi tayo tiyak lalo na sa madumi at nakalalasong hangin sa ating kapaligiran.

Ang kapal ng  usok lasok sa ating atmospera dahil sa mga iresponsableng pagbubuga ng mga usok-lasok mula sa kanilang mga sasakyan. Ang tambak ng mga basura ay nasa ating kapaligiran kasama natin minu-minuto, araw-araw. Ang mga trak ng basura na umiikot sa mga kalye ng mga komunidad na may dalang nabubulok at mababahong basura na tiyak na may dalang mga bacteria ay garantisadong magbibigay ng sakit sa mga “basurero” sa loob ng trak at sa mga residente sa kani-kanilang mga tahanan.

At ngayon ay sasabihin ng mga awtoridad na maghugas ng mga kamay. Tama! Ngunit paano ang hangin na may lason at kapaligirang dugyot mula sa mga tambakan nga basura?         (bangonkalikasan@yahoo,com)