Pababago-bagong klima, ubo’t sipon, polusyon

November 25, 2018

Isang kaibigan ko ang naospital dahil sa mataas na lagnat, matinding ubo at sipon. Pulmonya daw ang dahilan.

Lahat daw sila sa pamilya ay inuubo at sinisipon. Ang nangyari sa kanya ay nadagdagan ng pagod ang ubo’t sipon niya. Napababayaan ‘ika nga , lumala.

Uso ngayon ang sipon at ubo, sabi ng isang kaibigan. Siya rin ay iniinda ito. Marami pa akong kaibigan na tinamaan ng ubo sipon at lagnat.

Ako at ang isang anak ko ay sinipon at inubo. Makati ang lalamunan tanda ng allergy.

Mababa ang atmospera ngayon kaya matagal tumaas ang maruming hangin galing sa usok-lasong polusyon. Mabagal ang evaporation. Tumatagal ang usok-lasong polusyon sa atmospera o mababa pa sa taas ng isang tao kaya nahihinga ng marami ang maruming hangin.

Kung mahihinga ang maruming hangin dahil sa polusyon, maraming sakit na idudulot ito tulad mga sakit sa baga, balat, at maging utak.

Masarap na sana ang pagpasok ng malamig na hanging amihan ngunit hindi naging ganap na malamig ang panahon dahil sa climate change o pabago-bagong panahon o klima.

Nararamdaman pa rin ngayon ang alinsangan ng panahon. Tila nagpapalitan ang lamig at init kaya maraming pinapawisan at pagkaraan ay malalamigan naman. Ang resulta- ubo, sipon, hika at lagnat o trangkaso.

Patindi nang patindi ang global warming na nagdudulot ng pabago-bagong klima.

Ang dahilan ay patindi pa rin nang patindi ang pagsira sa Inang Kalikasan tulad ng pagpuputol ng mga puno, pagsisira sa mga kabundukan, pagtatapon ng mga basura sa katubigan tungong karagatan, patuloy na pagdudumi ng hangin o polusyon.

Bale-wala sa mga tagasira ng bundok, iligal na patotroso, pagtatambak ng basura, mga nagdudumi ng hangin, dahil ang mahalaga sa kanila’ y salapi. Wala silang pakialam kung magkakaroon lagi ng mga bagyo, baha, at landslide na pumapatay sa mga tao.

Bakit may ganitong mga tao? Hindi ko rin alam Hindi naman sila marahil nilikha ng Diyos na masama na kundi marahil ay pinalaki sila na ang pangunahing minamahal ay salapi.

Wala silang pakialam sa kapwa. Wala rin silang pakialam kung ano ang ihahatol sa kanila ng Dakilang Lumikha sa pagtatapos ng buhay nila sa mundo.

Ngunit malaking pinsala ang ginagawa nila sa libo-libong Pilipino na kapwa nila habang narito sil sa mundo.

Wala pa rin silang pakialam dahil milyon-milyong piso naman ang inaakyat sa kanila sa ngalan  ng paglapastangan nila sa Inang Kalikasan.

Kung pamimiliin ang mga taong ito sa pagitan ng Diyos at salapi, alam n’yo na kung ano ang pipiliin nila.

Malas tayo at may mga ganitong nilikha.

Mapalad naman tayo dahil may Dakilang Lumikha na ngayon ay hindi na papayagang manatili ang mga ganitong tao sa nilikha niyang mundo.   (bangonkalikasan@yahoo.com)