Paglabag sa probisyon ng R.A No. 11332, may karampatang parusa

Kgg. na Chief Acosta,

Marami po akong naririnig ngayon na nagsasabing mayroong batas na Republic Act No. 11332; pinag-uusapan ito, partikular na ang Seksyon 9 (e) nito. Ano po ba ang nakasaad sa batas na ito?

Jhoi

Dear Jhoi,

Noong Abril 26, 2019 ay naaprubahan ang pagsasabatas ng Republic Act (R.A.) No. 11332, o ang “Mandatory Reporting of Notifiable Diseases and Health Events of Public Health Concern Act”. Ang layunin ng batas na ito ay ang maprotektahan ang kalusugan ng bawat mamamayan lalo na sa mga panahon ng epidemya at iba pang kagipitan sa pampublikong kalusugan.

Ang notifiable disease ay tumutukoy sa sakit na, alinsunod sa legal na mandato, ay dapat ipagbigay-alam sa mga doktor o propesyonal sa pampublikong kalusugan.

Nakasaad sa Seksyon 9 (e) ng R. A. No. 11332, ang pagbabawal sa isang tao na kinilala na bilang mayroong notifiable disease, o isang tao na apektado ng kaganapan sa pampublikong kalusugan na hindi tumulong o sumunod sa mga angkop na panuntunang ipinalabas ng ating mga angkop na sangay ng pamahalaan: “Section 9. Prohibited Acts. -The following shall be prohibited under this Act: x x x (e) Non-cooperation of the person or entities identified as having the notifiable disease, or affected by the health event of public concern. x x x”

Ang sinumang mayroong paglabag sa mga probisyon ng R. A. No. 11332, kabilang na rito ang Seksyon 9 (e), ay maaaring patawan ng parusa. Batay sa Seksyon 10 ng naturang batas kung saan nakasaad na:

“Section 10. Penalties. –Any person or entity found to have violated Section 9 of this Act shall be penalized with a fine of not less than Twenty thousand pesos (₱20,000.00) but not more than Fifty thousand pesos (₱50,000.00) or imprisonment of not less than one (1) month but not more than six (6) months, or both such fine and imprisonment, at the discretion of the proper court.

The Professional Regulation Commission shall have the authority to suspend or revoke the license to practice of any medical professional for any violation of this Act.

The Civil Service Commission shall have the authority to suspend or revoke the civil service eligibility of a public servant who is in violation of this Act.

If the offense is committed by a public or private health facility, institution, agency, corporation, school, or other juridical entity duly organized in accordance with law, the chief executive officer, president, general manager, or such other officer in charge shall be held liable. In addition, the business permit and license to operate of the concerned facility, institution, agency, corporation, school, or legal entity shall be cancelled.”

Sana ay nabigyan namin ng linaw ang iyong katanungan. Ang payong aming ibinigay ay base lamang sa mga impormasyon na iyong inilahad at maaaring magbago kung mababawasan o madaragdagan ang mga detalye ng iyong salaysay.

Ang inyong Lingkod Bayan,

DR. PERSIDA V. RUEDA-ACOSTA, DSD

Punong Manananggol Pambayan

Paunawa:

Isangguni ang iba pa ninyong usaping legal sa aming opisina sa address na nakasaad sa pitak na ito o kaya ipadala ang inyong katanungan sa aming e-mail address: pao_executive@yahoo.com o tumawag sa PAO hotline: (02) 8426-2801; 8426-2450; 8426-2987; o 8929-9436 local 106 o 107 during office hours at local 159 after office hours.

Ang mga serbisyong legal ng PAO gaya ng legal advice, court representation, pagsasagawa ng dokumento, notaryo at iba pa ay libre at walang bayad mula sa kliyente ng PAO sang-ayon sa R.A. 9406 (PAO Law). Sang-ayon din sa nasabing batas, ang katunggali o kalaban sa kaso na matatalo ang magbabayad ng attorney’s fee sa PAO para ideposito sa National Treasury. Maaaring isumbong kay Chief Acosta ang sinumang public attorney o empleyado ng PAO na manghihingi o tatanggap ng salapi mula sa kliyente ng PAO sa address na ito: 5th Floor, DOJ Agencies Building, NIA Road corner East Avenue, Diliman, Quezon City, 1104.