Pagpapalipad ng lobo para kay Lolo

January 06, 2019

Sa isang press release sa pamamagitan ng email, ipinadala ng Public affairs Office ng Department of Environment and Natural Resources Region 4-A ang pahayag ni Regional Executive Director Atty. Ipat Luna, ang panawagan sa mga lokal na pamahalaan na sakop ng naturang rehiyon ang isyu hinggil sa pagpapalipad ng lobo sa mga libing at iba pang mga event at party.

Kailan lamang ay pinagbawalan ng DENR ang Okada sa binalak na “130,000 balloon dropping” sa kanilang nasasakupang resort. Hindi na itinuloy ng Okada ang gawaing ito dahil sa matinding pagtutol at panawagan ng mga organisasyong pangkalikasan at mamayang Pilipino na siyang nagtulak din sa DENR na bigyan ang kumpanya ng cease and desist order.

Hindi na rin itutuloy ang pagpapakawala ng sky lantern sa Sinulog Festival sa Cebu. Magpapatuloy ang okasyon nang walang gagawing pagsira sa kalikasan. Kinansela nila ang gawaing ito dahil na rin sa pagtutol ng mga netizen.

Sinabi ni Atty. Luna na nakaugalian na ng mga kababayan natin na ihatid sa huling hantungan ang mga mahal sa buhay ng may mga kasayahan kung ito man ang habilin ng yumao. May mga libing na masasaya ang tugtog o awitin habang papunta sa sementeryo o nagpapalipad ng lobo.

Binanggit pa ni Luna na may isang awitin ‘umano na inihingi niya ng paumanhin sa lumikha, ang tungkol sa libing ng isang lolo na nagpalipad ng lobo, pinalipad sa langit ngunit ‘di na nakitang muli. ‘Yon pala’y naging basura na.

Inaakala aniya ng mga naglilibing na kung magpapalipad ng lobo ay makararating ang mensahe ng mga naulila sa langit kasabay ng pagpunta ng yumao dito.

Maaari nga namang mapunta sa langit ang yumao ngunit ang mga lobo ay lilikha naman ng purgatoryo sa lupa dahil sa mga basurang nilikha ng lobo.

Ipinaalala ni Atty. Luna sa mga lokal na pamahalaan ng  Region 4-A na ang pagpapalipad ng lobo at pagbagsak nito sa lupa ay maitututuring na “littering” o pagkakalat.

Kaya ayon kay Luna ay nagpadala na sila ng babala sa mga punerarya at mga party at event organizers na kapag may nagreklamo sa kanilang tanggapan, tulad ng naging reklamo sa Okada balloon dropping o kaya’y hinggil sa pagpapalipad ng lobo, maaaring  ihabla ng kanilang tanggapan ang mga mapapatunayang  lumabag sa Ecological Solid Waste Management Act o Republic Act 9003.

Ang isa pang malaking isyu sa mga pagpapalipad at pagpapakawala ng kung-anu-anong bagay na bukod sa may polusyon pa sa hanging nililikha, ang mga basurang ito na babagsak din naman sa lupa ay tiyak na hahakutin papunta sa mga tambakan ng basura o “sanitary” landfill. ‘Ika nga’y kalat-tambak.

Dagdag na namang pasanin ito ng mga nagbabayad ng buwis na ang malaking bahagi ng nalikom na pera ay gagastusin lamang sa paghahakot at pagmimintina ng mga tambakan ng basura.

At ang milyon-milyong pisong ginagastos sa paghahakot at pagtatambak ng basura ay hindi biro-birong halaga na sana’y mapupunta sa panggastos sa pangangailangan sa edukasyon, kalusugan, at mga serbiyong panlipunan.

Kaya sa palagay ko’y mainam na sundin ang mga babala ni Atty. Luna dahil alam niya ang batas.         (bangonkalikasan@yahoo.com)