Pagpapawalang-sala sa biyuda kaugnay ng “premature marriage”

Kgg. na Chief Acosta,

Ako po ay mayroong kapatid na namatay, pitong buwan na ang nakararaan. Siya po ay mayroong naiwan na asawa at dalawang anak. Laking gulat ko na lang po nang malaman ko na noong isang linggo lang ay ikinasal nang muli ang kaniyang asawa sa ibang lalaki. Hindi po matanggap ng aming pamilya ang pangyayaring ito, at sa tingin po namin ay hindi ito tama. Nais ko lamang pong itanong kung mayroon nga po bang nalabag na batas ang aking dating hipag sa kaniyang ginawang muling pagpapakasal. 

Lubos na gumagalang,

Kandi

Dear Kandi,

Para sa inyong kaalaman, ang Artikulo 351 ng Revised Penal Code ang probisyon ng batas na naaangkop sa sitwasyon ng inyong dating hipag. Ang nabanggit na probisyon na ito ang nagbibigay ng depenisyon at kaparusahan sa tinatawag na premature marriages. Ayon sa nabanggit na probisyon:

“Art. 351. Premature marriages. — Any widow who shall marry within three hundred and one days from the date of the death of her husband, or before having delivered if she shall have been pregnant at the time of his death, shall be punished by arresto mayor and a fine not exceeding 500 pesos.

The same penalties shall be imposed upon any woman whose marriage shall have been annulled or dissolved, if she shall marry before her delivery or before the expiration of the period of three hundred and one day after the legal separation”. (Binigyang-diin)

Subalit, ang nabanggit na probisyon ng Revised Penal Code ay naipawalang-bisa na sa pamamagitan ng Republic Act Number 10655 na may pamagat na “An Act Repealing the Crime of Premature Marriage Under Article 351 of Act No. 3851, Otherwise Known as the Revised Penal Code,” na naaprubahan sa Kongreso noong Marso 15, 2015. Ayon sa nasabing batas:

“Section 1. Without prejudice to the provisions of the Family Code on paternity and filiation, Article 351 of Act No. 3815, otherwise known as the Revised Penal Code, punishing the crime of premature marriage committed by a woman, is hereby repealed.

Section 2. Repealing Clause. – All laws, decrees, executive orders, rules and regulations that are inconsistent with the provisions of this Act are hereby repealed or modified accordingly.

Section 3. Effectivity. – This Act shall take effect fifteen (15) days after its complete publication in at least two (2) newspapers of general circulation.” (Binigyang-diin)

Samakatuwid, sapagkat naipawalang-bisa na ang probisyon ng batas na nagpaparusa sa muling pagpapakasal ng isang babaeng namatayan ng asawa sa loob ng 301 araw mula nang pumanaw ang kaniyang asawa, walang batas na nilabag ang inyong dating hipag.

Nawa ay nasagot namin ang inyong mga katanungan. Nais naming ipaalam sa inyo na ang opinyong ito ay nakabase sa inyong mga naisalaysay sa inyong liham at sa pagkakaintindi namin dito. Maaaring maiba ang opinyon kung mayroong karagdagang impormasyon na ibibigay. Mas mainam kung personal kayong sasangguni sa isang abogado.

Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala.

Ang inyong Lingkod Bayan,

DR. PERSIDA V. RUEDA-ACOSTA, DSD

Punong Manananggol Pambayan

Paunawa:

Isangguni ang iba pa ninyong usaping legal sa aming opisina sa address na nakasaad sa pitak na ito o kaya ipadala ang inyong katanungan sa aming e-mail address: pao_executive@yahoo.com o tumawag sa PAO hotline: (02) 8426-2801; 8426-2450; 8426-2987; o 8929-9436 local 106 o 107 during office hours at local 159 after office hours.

Ang mga serbisyong legal ng PAO gaya ng legal advice, court representation, pagsasagawa ng dokumento, notaryo at iba pa ay libre at walang bayad mula sa kliyente ng PAO sang-ayon sa R.A. 9406 (PAO Law). Sang-ayon din sa nasabing batas, ang katunggali o kalaban sa kaso na matatalo ang magbabayad ng attorney’s fee sa PAO para ideposito sa National Treasury. Maaaring isumbong kay Chief Acosta ang sinumang public attorney o empleyado ng PAO na manghihingi o tatanggap ng salapi mula sa kliyente ng PAO sa address na ito: 5th Floor, DOJ Agencies Building, NIA Road corner East Avenue, Diliman, Quezon City, 1104.