Palugit sa renta habang may ECO

Kgg. na Chief Acosta,

MAYROON po kaming maliit na computer shop ng asawa ko rito sa Pasig. Dahil sa COVID-19 ay hindi na po nakapagbukas pang muli ang aming maliit na negosyo at tila po matatagalan pa bago kami mapakapagbukas muli.

Maswerte na lamang po dahil kahit papaano ay nakapagtitinda kami ng mga tinapay na matiyaga namin ginagawa ng asawa ko at binibenta sa aming mga kapitbahay. Ang problema po namin ay sadyang hirap kaming makabayad ng aming inuupahang bahay. Naisin man namin na magbayad sa oras ay sadyang kinakapos kami nitong mga nakaraang buwan. Nakiusap po kami sa katiwala ng may-ari ng inuupahan naming bahay na bigyan kami ng palugit, ngunit hanggang ngayon ay wala pa kaming nakukuhang tugon mula sa kaniya. Mayroon po ba kaming proteksyon sa batas?

Ador

Dear Ador,

Sa pangkalahatan, kayo ay kinakailangan na tumalima sa bawat obligasyon at kondisyon na pinagsang-ayunan ninyo ng may-ari ng inuupahan ninyong bahay sapagkat kayo ay mayroong kasunduan. Kabilang na rito ang pagbabayad sa panahon na itinakda ninyo.

Ganoon pa man, ang sitwasyon ngayon sa mga siyudad at munisipalidad sa Metro Manila gayon na rin sa ibang mga karatig na probinsya at rehiyon ay masasabing hindi pangkaraniwan bunsod ng pandemya na dulot ng COVID-19.

Kaya naman nagpasa ang ating mga mambabatas ng batas na may mithiing makatulong sa bawat isa sa mga apektadong Pilipino. Ito ay ang Republic Act (R.A.) No. 11469, o ang “Bayanihan to Heal as One Act.” Ang isa sa mga probisyon ng R. A. No. 11469 ay nagbibigay ng palugit sa mga nangungupahan:

“SEC 4. Authorized Powers. – Pursuant to Article VI, Section 23 (2) of the Constitution, the President is hereby authorized to exercise powers that are necessary and proper to carry out the declared national policy. The President shall have the power to adopt the following temporary emergency measures to respond to crisis brought by the pandemic:

x x x

(bb) Provide a minimum of thirty (30)-day grace period on residential rents falling due within the period of the enhanced community quarantine without incurring interests, penalties, fees, or other charges;

x x x”

Alinsunod sa nabanggit na probisyon ng batas, kinakailangan kayong bigyan ng palugit ng may-ari ng inuupahan ninyong bahay na hindi bababa sa tatlumpung (30) araw kung ang due ng inyong upa ay sakop ng panahon na idineklara na enhanced community quarantine (ECQ).

Kung sakaling hindi tatalima sa naturang probisyon ng batas ang may-ari ng inuupahan ninyong bahay ay maaari siyang maharap sa legal na responsibilidad. Nakasaad sa Seksyon 6 ng R. A. No. 11469 na:

“SEC 6. Penaties. – In addition to acts or omissions already penalized by existing laws, the following offenses shall be punishable with imprisonment of two (2) months or a fine of not less than Ten thousand pesos (P10,000.00) but not more than One million pesos (P1,000,000.00), or both, such imprisonment and fine, at the discretion of the court:

x x x

(e) Refusal to provide thirty (30)-day grace periods provided for under Section 4; x x x”

Sana ay nabigyan namin ng linaw ang inyong katanungan. Ang payong aming ibinigay ay base lamang sa mga impormasyon na inyong inilahad at maaaring magbago kung mababawasan o madaragdagan ang mga detalye ng inyong salaysay.

Ang inyong Lingkod Bayan,

DR. PERSIDA V. RUEDA-ACOSTA, DSD

Punong Manananggol Pambayan

Paunawa:

Isangguni ang iba pa ninyong usaping legal sa aming opisina sa address na nakasaad sa pitak na ito o kaya ipadala ang inyong katanungan sa aming e-mail address: pao_executive@yahoo.com o tumawag sa PAO hotline: (02) 8426-2801; 8426-2450; 8426-2987; o 8929-9436 local 106 o 107 during office hours at local 159 after office hours.

Ang mga serbisyong legal ng PAO gaya ng legal advice, court representation, pagsasagawa ng dokumento, notaryo at iba pa ay libre at walang bayad mula sa kliyente ng PAO sang-ayon sa R.A. 9406 (PAO Law). Sang-ayon din sa nasabing batas, ang katunggali o kalaban sa kaso na matatalo ang magbabayad ng attorney’s fee sa PAO para ideposito sa National Treasury. Maaaring isumbong kay Chief Acosta ang sinumang public attorney o empleyado ng PAO na manghihingi o tatanggap ng salapi mula sa kliyente ng PAO sa address na ito: 5th Floor, DOJ Agencies Building, NIA Road corner East Avenue, Diliman, Quezon City, 1104.