Paninira ng mga pader na nakatayo sa gilid ng highway

Kgg. na Chief Acosta,

Habang binabagtas ko po ang isang highway papasok ng aking trabaho, mayroon akong nakitang mga kalalakihan na pilit sinisira ang mga pader sa gilid nito, maaari po ba itong gawin? O kung hindi man ay ano po ba ang parusa sa ganitong gawain?

Lubos na gumagalang,

Ernesto

Dear Ernesto,

Para sa inyong kaalaman, ang inyong katanungan ay tinatalakay sa Section 30 ng Republic Act (R.A.) No. 917, o mas kilala sa tawag na “Land Transportation and Traffic Code” kung saan nakasaad na;

“SEC. 30. Penalties. - xxx

Any person who shall remove any tool or any roadmaking material from any highway, or mutilate, damage, destroy, or in any manner interfere with any public bridge, culvert, drainage canal, road marker, sign, or other road or road-side development facilities shall be punished under article three hundred and twenty-eight of the Revised Penal Code” (Binigyang-diin).
> Samakatuwid, ayon sa nabanggit na probisyon ng batas, ang paninira sa mga pasilidad na itinayo sa gilid ng isang highway, katulad ng mga pader ay may kaukulang parusa na pagkakakulong sang-ayon sa nakasaad sa Article 328 ng Revised Penal Code;

“1. By prision correccional in its minimum and medium periods, if the value of the damage caused exceeds 1,000 pesos;

2. By arresto mayor, if such value does not exceed the abovementioned amount but it is over 200 pesos; and

3. By arresto menor, if such value does not exceed 200 pesos.”

Dahil dito, maaaring maparusahan ang kalalakihan na inyong nakita na pilit na sinisira ang pader sa gilid ng isang highway.

Nawa ay nasagot namin ang inyong mga katanungan. Nais naming ipaalala sa inyo na ang opinyon na ito ay nakabase sa inyong mga naisalaysay sa inyong liham at sa pagkakaintindi namin dito. Maaaring maiba ang opinyon kung mayroong karagdagang impormasyon na ibibigay. Mas mainam kung personal kayong sasangguni sa isang abogado.

Ang inyong Lingkod Bayan,

DR. PERSIDA V. RUEDA-ACOSTA, DSD

Punong Manananggol Pambayan

Paunawa:

Isangguni ang iba pa ninyong usaping legal sa aming opisina sa address na nakasaad sa pitak na ito o kaya ipadala ang inyong katanungan sa aming e-mail address: pao_executive@yahoo.com o tumawag sa PAO hotline: (02) 8426-2801; 8426-2450; 8426-2987; o 8929-9436 local 106 o 107 during office hours at local 159 after office hours.

Ang mga serbisyong legal ng PAO gaya ng legal advice, court representation, pagsasagawa ng dokumento, notaryo at iba pa ay libre at walang bayad mula sa kliyente ng PAO sang-ayon sa R.A. 9406 (PAO Law). Sang-ayon din sa nasabing batas, ang katunggali o kalaban sa kaso na matatalo ang magbabayad ng attorney’s fee sa PAO para ideposito sa National Treasury. Maaaring isumbong kay Chief Acosta ang sinumang public attorney o empleyado ng PAO na manghihingi o tatanggap ng salapi mula sa kliyente ng PAO sa address na ito: 5th Floor, DOJ Agencies Building, NIA Road corner East Avenue, Diliman, Quezon City, 1104.