Panuntunan ukol sa apelyido sa passport ng babaeng kasal na

KGG. na Chief Acosta,

Matagal na po akong walang balita sa asawa ko dahil iniwan niya ako at ang aming anak na noon ay siyam na buwan pa lamang. Hindi na ako nag-aksaya ng panahon upang hanapin siya at pinagtuunan ko na lamang ng pansin ang aking trabaho at ang pagpapalaki sa aming anak. Sa susunod na taon ay ga-graduate na ang aking anak sa kolehiyo at nais ko sanang regaluhan siya ng bakasyon kahit ilang araw man lamang sa Hong Kong o kaya Singapore. Magandang paraan na bonding na rin namin. Ang tanong ko po ay kung makakakuha ba ako ng panibagong passport na ang gamit ko ay apelyido ko sa pagkadalaga? Sa luma kong passport, na paso na rin naman, ay apelyido ng aking asawa ang ginamit ko. Aasahan ko po ang inyong tugon.

Arla

Dear Arla,

Ang apelyido na gamit ng isang babae na mayroong asawa ay nasasaklaw ng ating Batas Sibil. Alinsunod sa Artikulo 370 ng ating New Civil Code of the Philippines:

“A married woman may use: (1) Her maiden first name and surname and add her husband’s surname, or (2) Her maiden first name and her husband’s surname, or (3) Her husband’s full name, but prefixing a word indicating that she is his wife, such as “Mrs.””

Mababanaag sa nabanggit na probisyon ng batas na ang isang babae na mayroong asawa ay pinagkakalooban ng batas ng options pagdating sa aspekto ng apelyido na kanyang dadalhin o gagamitin -- (a) maaaring gamitin niya ang kanyang pangalan at apelyido sa pagkadalaga at idagdag ang apelyido ng kanyang asawa; (b) maaaring gamitin niya ang kanyang pangalan sa pagkadalaga at ang apelyido ng kanyang asawa; o (c) maaaring gamitin niya ang buong pangalan at apelyido ng kanyang asawa, gagamit lamang siya ng prefix na magsasaad na siya ay maybahay ng kanyang asawa tulad ng “Mrs.” o sa Filipino ay “Ginang” o “Gng.”

Sa sitwasyon na inilapit mo, malinaw na dinala mo na ang apelyido ng iyong asawa sapagkat, tulad ng nabanggit mo sa iyong sulat, ang kanyang apelyido ang ginamit mo sa iyong lumang passport. Dahil dito, ang pangalan na lalabas sa tala ng Department of Foreign Affairs (DFA) sakaling ikaw ay mag-renew ng iyong passport ay ang nasabing pangalan na iyo nang ginamit.

Nais naming bigyang-diin na hindi maaaring mapalitan ang pangalan na iyo nang ginamit o bumalik ka sa paggamit ng iyong apelyido sa pagkadalaga kahit pa matagal na kayong hiwalay ng iyong asawa, maliban na lamang kung legal na mapapawalang-bisa ang inyong kasal at makakapag-presenta ka ng angkop na desisyon na ipinalabas ng hukuman, o kung makapag-presenta ka ng kanyang death certificate kung sakaling pumanaw na ang iyong asawa. Ito ay alinsunod sa panuntunan na ipinahayag ng ating Korte Suprema sa kasong Remo vs. The Honorable Secretary of Foreign Affairs (G.R. No. 169202, March 5, 2010, Ponente: Honorable Associate Justice Antonio T. Carpio):

“Significantly, Section 1, Article 12 of the Implementing Rules and Regulations of RA 8239 provides:

The passport can be amended only in the following cases:    

a) Amendment of woman’s name due to marriage; b) Amendment of woman’s name due to death of spouse, annulment of marriage or divorce initiated by a foreign spouse; or c) Change of surname of a child who is legitimated by virtue of a subsequent marriage of his parents.

However, once a married woman opted to adopt her husband’s surname in her passport, she may not revert to the use of her maiden name, except in the cases enumerated in Section 5(d) of RA 8239. These instances are: (1) death of husband, (2) divorce, (3) annulment, or (4) nullity of marriage.

Otherwise stated, a married woman’s reversion to the use of her maiden name must be based only on the severance of the marriage.” (Emphasis supplied)

Sana ay nabigyan namin ng linaw ang iyong katanungan. Ang payong aming ibinigay ay base lamang sa mga impormasyon na iyong inilahad at maaaring magbago kung mababawasan o madaragdagan ang mga detalye ng iyong salaysay.

Paunawa:

Isangguni ang iba pa ninyong usaping legal sa aming opisina sa address na nakasaad sa pitak na ito o kaya ipadala ang inyong katanungan sa aming e-mail address: pao_executive@yahoo.com o tumawag sa PAO hotline: (02) 4262801; 4262450; 4262987; o 929-9436 local 106 o 107 during office hours at local 159 after office hours.

Ang mga serbisyong legal ng PAO gaya ng legal advice, court representation, pagsasagawa ng dokumento, notaryo at iba pa ay libre at walang bayad mula sa kliyente ng PAO sang-ayon sa R.A. 9406 (PAO Law). Sang-ayon din sa nasabing batas, ang katunggali o kalaban sa kaso na matatalo ang magbabayad ng attorney’s fee sa PAO para ideposito sa National Treasury. Maaaring isumbong kay Chief Acosta ang sino mang public attorney o empleyado ng PAO na manghihingi o tatanggap ng salapi mula sa kliyente ng PAO sa address na ito: 5th Floor, DoJ Agencies Building, NIA Road corner East Avenue, Diliman, Quezon City, 1104.