Parusang Community Service kapalit ng pagkakabilanggo

Kgg. na Chief Acosta,

Ang aking kapatid ay kinasuhan ng Unjust Vexation ng aming kapitbahay. Sa kasamaang palad, siya ay nahatulan ng korte na nagkasala at naatasang magbigay ng isang (1) buwang Community Service sa aming lugar sa halip na parusang isang (1) buwang pagkakabilanggo. Ano po ba ang konsepto ng Community Service?

Venice

Dear Venice, 

Para sa inyong kaalaman, ang batas na sumasaklaw sa sitwasyon na iyong inilahad ay ang Republic Act No. 11362 (An Act Authorizing the Court to Require Community Service in Lieu of Imprisonment for the Penalties of Arresto Menor and Arresto Mayor, Amending for the Purpose Chapter 5, Title 3, Book 1 of Act No. 3815, as Amended, Otherwise Known as "The Revised Penal Code”) kung saan nakasaad na:

“SEC. 3. Community Service. — Article 88a of Act No. 3815 is     hereby inserted to     read as follows:

"ART. 88a. Community Service- — The court in its discretion may, in lieu of service in jail, require that the penalties of arresto menor and arresto mayor be served by the defendant by rendering community service in the place where the crime was committed, under such terms as the court shall determine, taking into consideration the gravity of  the offense and the circumstances of the case, which shall be under the supervision of a probation officer: Provided, That the court will prepare an order imposing the community service, specifying the number of hours to be worked and the period within which to complete the service. The order is then referred to the assigned probation officer who shall have responsibility of the defendant.

xxx     xxx     xxx

Community service shall consist of any actual physical activity which inculcates civic consciousness, and is intended towards the improvement of a public work or promotion of a public service.

If the defendant violates the terms of the community service, the court shall order his/her re-arrest and the defendant shall serve the full term of the penalty, as the case may be, in jail, or in the house of the defendant as provided under Article 88. However, if the defendant has fully complied with the terms of the community service, the court shall order the release of the defendant unless detained for some other offense.

The privilege of rendering community service in lieu of service in jail shall be availed of only once."  (Binigyang-diin)

Malinaw na nabanggit sa nasabing batas na ang mga korte ay may diskresyon na magpataw ng parusang Community Service sa halip na pagkakakulong sa mga nahatulang nagkasala at nakagawa ng mga krimeng mayroong parusang pagkakakulong ng isang (1) araw hanggang tatlumpung (30) araw (arresto menor) at isang (1) buwan at isang (1) araw hanggang anim (6) na buwan (arresto mayor). Ang sinumang nahatulan na gumawa ng Community Service ay kinakailangang gawin ito sa lugar kung saan nangyari ang krimen. Ang korte ang magbibigay ng bilang ng oras at ng panahong itatagal (duration) kung paano gagawin at tatapusin ang nasabing Community Service. Ang sinumang lumabag sa mga probisyon ng Community Service ay maaaring arestuhin at tapusin ang kaniyang parusa sa loob ng kulungan.

Samakatuwid, ang iyong kapatid ay kailangang gumawa ng Community Service sa loob ng tatlumpung (30) araw kapalit ng kaniyang pagkakabilanggo.

Nawa ay nasagot namin ang iyong katanungan. Nais naming ipaalala sa inyo na ang opinyong ito ay nakabase sa inyong mga naisalaysay sa inyong liham at sa pagkakaintindi namin dito. Maaaring maiba ang opinyon kung mayroong karagdagang impormasyong ibibigay. Mas mainam kung personal kayong sasangguni sa isang abogado.

Ang inyong Lingkod Bayan,

DR. PERSIDA V. RUEDA-ACOSTA, DSD

Punong Manananggol Pambayan

Paunawa:

Isangguni ang iba pa ninyong usaping legal sa aming opisina sa address na nakasaad sa pitak na ito o kaya ipadala ang inyong katanungan sa aming e-mail address: pao_executive@yahoo.com o tumawag sa PAO hotline: (02) 8426-2801; 8426-2450; 8426-2987; o 8929-9436 local 106 o 107 during office hours at local 159 after office hours.

Ang mga serbisyong legal ng PAO gaya ng legal advice, court representation, pagsasagawa ng dokumento, notaryo at iba pa ay libre at walang bayad mula sa kliyente ng PAO sang-ayon sa R.A. 9406 (PAO Law). Sang-ayon din sa nasabing batas, ang katunggali o kalaban sa kaso na matatalo ang magbabayad ng attorney’s fee sa PAO para ideposito sa National Treasury. Maaaring isumbong kay Chief Acosta ang sinumang public attorney o empleyado ng PAO na manghihingi o tatanggap ng salapi mula sa kliyente ng PAO sa address na ito: 5th Floor, DOJ Agencies Building, NIA Road corner East Avenue, Diliman, Quezon City, 1104.