Pwede pa kayong maghabol sa pinsala ng inyong bahay

Kgg. na Chief Acosta,

Kami po ay nagpatayo ng bahay sa Teachers Village, Quezon City, sampung taon na ang nakalilipas. Biglang sa hindi malaman na dahilan, gumuho po ang aming bahay noong kami ay nagbakasyon ng tatlong araw sa Boracay.

Kami po ba ay mayroong habol sa pinsalang ito kahit sampung taon na ang nakalilipas buhat nang itayo ang aming bahay?  Kung meron, sino po ang dapat naming panagutin sa naturang pinsala?

Lubos na gumagalang,

Feny

Dear Feny,

Para sa inyong kaalaman, ang panahon na itinatakda ng batas ay labinlimang taon (15) upang kayo ay makapagsampa ng kaso sa korte ukol sa pagkakaguho ng inyong bahay mula nang ito ay itayo. Depende sa dahilan ng pagkakaguho at kung nag-supervise ba o hindi ang engineer sa pagpapatayo nito, ang dapat na managot dito ay ang engineer na nagdisenyo ng inyong bahay o ang kontraktor na nagpatayo nito o pareho. Sang-ayon ito sa Artikulo 1723 ng Civil Code of the Philippines na nagsasaad nito: 

Article 1723. The engineer or architect who drew up the plans and specifications for a building is liable for damages if within fifteen years from the completion of the structure, the same should collapse by reason of a defect in those plans and specifications, or due to the defects in the ground. The contractor is likewise responsible for the damages if the edifice falls, within the same period, on account of defects in the construction or the use of materials of inferior quality furnished by him, or due to any violation of the terms of the contract. If the engineer or architect supervises the construction, he shall be solidarily liable with the contractor.

Samakatuwid, kung ang dahilan ng pagkaguho ng inyong bahay ay ang depekto sa pagdisenyo o sa lupang tinitirikan ng bahay, ang engineer na nagdisenyo nito ang kailangan managot. Sa kabilang banda, kung ang dahilan ng pagkaguho ng inyong bahay ay ang mahina o mababang kalidad ng materyales o depekto sa pagpapatirik nito, ang kontraktor naman ang mananagot. Subalit, kung nag-supervise ang engineer habang pinapatayo ang inyong bahay, parehong mananagot ang kontraktor at ang engineer.

Nawa ay malinaw naming nasagot ang inyong mga katanungan. Gayunpaman, binibigyang-linaw namin na ang mga payong nakasaad sa liham na ito ay base lamang sa mga impormasyong nilalaman ng inyong liham at aming interpretasyon dito. Maaaring may ibang legal na opinyon na mas angkop dito kung may mga importanteng detalye na hindi ninyo nabanggit sa inyong liham. Mas makabubuting kayo ay personal na sumangguni o bumisita sa aming tanggapan upang mas malinaw ninyong mailahad ang inyong sitwasyon nang sa gayon ay mapayuhan kayo ng mga hakbang na nararapat ninyong gawin.

Ang inyo pong Lingkod Bayan,

DR. PERSIDA V. RUEDA-ACOSTA

Punong Manananggol Pambayan

Paunawa:

Isangguni ang iba pa ninyong usaping legal sa aming opisina sa address na nakasaad sa pitak na ito o kaya ipadala ang inyong katanungan sa aming e-mail address: pao_executive@yahoo.com o tumawag sa PAO hotlines: (02) 426-2075; 426-2801; 426-2450; 426-2987; 426-2683; o 929-9436 local 106 o 107 during office hours at local 159 after office hours.

Ang mga serbisyong legal ng PAO gaya ng legal advice, court representation, pagsasagawa ng dokumento, notaryo at iba pa ay libre at walang bayad mula sa kliyente ng PAO sang-ayon sa R.A. No. 9406 (PAO Law). Sang-ayon din sa nasabing batas, ang katunggali o kalaban sa kaso na matatalo ang magbabayad ng attorney’s fee sa PAO para ideposito sa National Treasury. Maaaring isumbong kay Chief Acosta ang sino mang public attorney o empleyado ng PAO na manghihingi o tatanggap ng salapi mula sa kliyente ng PAO sa address na ito: 5th Floor, DOJ Agencies Building, NIA Road corner East Avenue, Diliman, Quezon City, 1104.