Sanitation permits ng mga laundry shops

Kgg. na Chief Acosta,

Akin pong napansin na ang laundry shop po na katabi ng aking dormitoryo ay wala pong kaukulang sanitation permit. Nais ko pong malaman kung maaari pa rin po ba na mag-operate ang ganitong klaseng establisimyento kahit wala silang sanitation permit, at kung mayroon po ba itong kaparusahan.

Lubos na gumagalang,

Calix

Dear Calix,

Para sa inyong kaalaman, ang inyong katanungan ay tinatalakay sa Section 37, Chapter V ng Presidential Decree No. 856, o mas kilala sa tawag na “Code on Sanitation of the Philippines” kung saan nakasaad na;

“Section 37. Sanitary Permit. – No public laundry shall operate without a sanitary permit from the Secretary (of Health) or his duly authorized representative. As used in this Chapter, a public laundry is a laundry established and operated for commercial purposes, open to the public, and not to an exclusive clientele.” (Binigyang-diin)

Ayon sa nabanggit na probisyon ng batas, hindi maaaring mag-operate ang isang laundry shop kung wala itong sanitation permit. Ang paglabag sa nasabing probisyon ng batas ay pinapatawan ng kaukulang parusa sang-ayon sa Section 130, Chapter XXII ng Presidential Decree No. 856, kung saan nakasaad na:

“Section 103. Penal Provision. –

a. Unless otherwise provided in any Chapter or section in this Code, any person who shall violate, disobey, refuse, omit or neglect to comply with any of the rules and regulations promulgated under this Code shall be guilty of misdemeanor and upon conviction shall be punished by imprisonment for a period not exceeding six months or by a fine of not exceeding one thousand pesos or both depending upon the discretion of the court.”

Samakatuwid, hangga’t hindi pa nakakukuha ng kaukulang sanitation permit ang laundry shop sa tabi ng inyong dormitoryo, hindi ito maaaring mag-operate.

Nawa ay nasagot namin ang inyong mga katanungan. Nais naming ipaalala sa inyo na ang opinyon na ito ay nakabase sa inyong mga naisalaysay sa inyong liham at sa pagkakaintindi namin dito. Maaaring maiba ang opinyon kung mayroong karagdagang impormasyon na ibibigay. Mas mainam kung personal kayong sasangguni sa isang abogado.

Ang inyong Lingkod Bayan,

DR. PERSIDA V. RUEDA-ACOSTA, DSD

Punong Manananggol Pambayan

Paunawa:

Isangguni ang iba pa ninyong usaping legal sa aming opisina sa address na nakasaad sa pitak na ito o kaya ipadala ang inyong katanungan sa aming e-mail address: pao_executive@yahoo.com o tumawag sa PAO hotline: (02) 8426-2801; 8426-2450; 8426-2987; o 8929-9436 local 106 o 107 during office hours at local 159 after office hours.

Ang mga serbisyong legal ng PAO gaya ng legal advice, court representation, pagsasagawa ng dokumento, notaryo at iba pa ay libre at walang bayad mula sa kliyente ng PAO sang-ayon sa R.A. 9406 (PAO Law). Sang-ayon din sa nasabing batas, ang katunggali o kalaban sa kaso na matatalo ang magbabayad ng attorney’s fee sa PAO para ideposito sa National Treasury. Maaaring isumbong kay Chief Acosta ang sinumang public attorney o empleyado ng PAO na manghihingi o tatanggap ng salapi mula sa kliyente ng PAO sa address na ito: 5th Floor, DOJ Agencies Building, NIA Road corner East Avenue, Diliman, Quezon City, 1104.