Service charge hindi dapat i-compute na kabilang sa umento sa sahod

Kgg. na Chief Acosta,

AKO po ay nagtatrabaho sa isang hotel dito sa Isabela. Bagama’t kami po ay nakatatanggap ng service charge na nagmumula sa aming mga bisita, sinabi ng aking katrabaho na isasama raw iyon bilang parte ng aming sahod. Ang balita po kasi namin ay mayroong umento sa sahod sa aming probinsya. Bagama’t wala pa naman ipinalalabas na posisyon ang may-ari ng pinagtatrabahuan kong hotel, nais ko na rin sana malaman kung sadya bang isasama sa bilang ng aming sahod ang service charge na makukuha namin. Sana po ay mabigyan ninyo ako ng paliwanag tungkol dito.

Trina

Dear Trina, 

Ang pagbabahaginan ng service charge para sa mga namamasukan sa mga establisimyento tulad ng mga hotel ay alinsunod sa batas, partikular na ang Republic Act (R.A.) No. 11360 na nag-amyenda sa Artkulo 96 ng Labor Code of the Philippines. Alinsunod sa R.A. No. 11360: 

“SECTION 1. Article 96 of the Labor Code is amended to read as follows:

Art. 96. Service Charges - All service charges collected by hotels, restaurants and similar establishments shall be distributed completely and equally among the covered workers except managerial employees.

x x x”

Malinaw sa naturang probisyon na ibibigay ang mga nakolekta na service charges sa mga manggagawa ng mga hotels, restaurants at kawangis na establisimyento. Upang mapalawig ang R. A. No. 11360, ay nagpalabas ang Department of Labor and Employment (DOLE) ng Implementing Rules and Regulations (IRR), at ang bahagi nito ay nagsasaad ng mga sumusunod na probisyon:

“Section 3. Distribution of service charges. – All service charges actually collected by covered establishments shall be distributed completely and equally, based on actual hours or days of work or service rendered, among the covered employees, including those already receiving the benefit of sharing in the service charges.

x x x

Section 5. Increase in minimum wage. – In the event that the minimum wage is increased by law or wage order, service charges paid to covered employees shall not be considered in determining the covered establishment’s compliance with the increased minimum wage.” (Binigyang-diin)

Batay naman sa Wage Order No. RTWPB-02-20 na ipinalabas ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board 02, mayroong umento sa sahod ang Region II o Cagayan Valley Region na kung saan kabilang ang probinsya ng Isabela. Ang bagong minimum wage ay halagang P345.00 hanggang P370.00.

Kaugnay nito, hindi maaaring isama sa halaga ng inyong sahod, o sa magiging umento nito, ang matatanggap ninyong service charge mula sa makokolekta ng inyong establisimyento sapagkat ang ganoong patakaran ay taliwas sa probisyon ng IRR ng R. A. No. 11360.

Sana ay nabigyan namin ng linaw ang inyong katanungan. Ang payong aming ibinigay ay base lamang sa mga impormasyon na inyong inilahad at maaaring magbago kung mababawasan o madaragdagan ang mga detalye ng inyong salaysay.

Ang inyong Lingkod Bayan,

DR. PERSIDA V. RUEDA-ACOSTA, DSD

Punong Manananggol Pambayan

Paunawa:

Isangguni ang iba pa ninyong usaping legal sa aming opisina sa address na nakasaad sa pitak na ito o kaya ipadala ang inyong katanungan sa aming e-mail address: pao_executive@yahoo.com o tumawag sa PAO hotline: (02) 8426-2801; 8426-2450; 8426-2987; o 8929-9436 local 106 o 107 during office hours at local 159 after office hours.

Ang mga serbisyong legal ng PAO gaya ng legal advice, court representation, pagsasagawa ng dokumento, notaryo at iba pa ay libre at walang bayad mula sa kliyente ng PAO sang-ayon sa R.A. 9406 (PAO Law). Sang-ayon din sa nasabing batas, ang katunggali o kalaban sa kaso na matatalo ang magbabayad ng attorney’s fee sa PAO para ideposito sa National Treasury. Maaaring isumbong kay Chief Acosta ang sinumang public attorney o empleyado ng PAO na manghihingi o tatanggap ng salapi mula sa kliyente ng PAO sa address na ito: 5th Floor, DOJ Agencies Building, NIA Road corner East Avenue, Diliman, Quezon City, 1104.