Sirkulo ng buhay

TATANDA rin ako.

Lilipas. Kukulubot. Manghihina at pasasaan ba, papanaw din.

Ito ang sirkulo ng buhay nating lahat. Ako, bilang isang ama ng dalawa kong anak, hindi nangangarap na mabuhay nang habambuhay.

Tama  na sa akin mamatay sa ika-115th bday ko.

Maitaguyod ko lang sila, mailagay ko lang  sila sa maayos, kuntento na ang aking pagtanda.

Kapag dumadalaw ako sa puntod ng aking ina sa sementeryo, naibubulong ko sa aking sarili, “Nay, dyan din naman po ako papunta.”

Kamatayan lamang ang katotohanan ng buhay. Malungkot pansamantala, mahabang panahong masaya. Kung anong sigla mo sa iyong pagkabata, hindi maglalaon, darating ka rin sa panghihina.

Umaasa kang sa paghupa ng iyong sigla, salamat kung may makaagapay ka, buwenas kung mayroon pa sa iyong makaalala. Ang importante, gusto kong tumanda ng masaya, gusto kong hindi ako magiging pasaway na matanda.

Hindi ko pa naiisip na isang araw ay umiihi na rin ako sa aking pantalon tulad ng pag-ihi ko sa aking pajama noong kamusmusan pa. Sirkulo talaga ang buhay, iyong batang nagsisimula pa lang matutong lumakad, pasasaan ba’t babalik din siya sa paggabay sa kanyang pagtanda.

Kaya nga mahalaga ang matatag na pagtanda, hindi lamang sa aspetong pinansiyal bagkus ay maging sa maayos na pisikal na sitwasyon. Sa mga panahong magiging pabigat ka na sa iyong pamilya, doon ka na lalong magsisimulang manghina.

Mapalad ang mga matatanda na may kapasidad na alagaan ng pamilya. Hindi ganito ang tunay na sitwasyon sa lahat. May kapos sa pinansiyal pero sapat ang lakas at tiyaga sa pag-aalaga mayroon din namang sobra ang pera subalit kulang ang kahandaan at lakas na umaruga.

Hindi ito panulat ng pagsentimiyento at lalong hindi artikulo ng pagmamakaawa. Prosa ito na naglalahad ng tunay na sitwasyon ng mundo. Tumingin ka sa iyong  paligid, magtanong sa mga kakilala, magmasid sa  abot-tanaw ng iyong mata makikita mo ang mga mapapalad na matandang kinakalinga ng kanilang pamilya subalit kalunus-lunos ang kondisyon ng iba.

Hindi perpekto ang mundo subalit marami kang puwedeng ipagpasalamat sa mga taong naging bahagi ng iyong pagtanda, naging parte ng iyong pagbibinata at naging parte ng iyong kabuuan bilang ama.

Sila iyong kasama mo habang ikaw ang ubod nang sigla at sila rin ang kaagapay mo sa iyong panghihina,

Sanayin ang pagiging mabuting nilalang bago pa sumapit ang dapit-hapon ng iyong buhay, maging inspirasyon sa pamilya, mag-abot ng kamay sa kapwa, magmahal nang walang kondisyon. Ito ang kukumpleto  ng iyong pagtanda, ito ang guguhit ng tadhana ng isang lalaki bilang isang ama.

Happy Father’s Day sa lahat ng ama.
allanpunglo@gmil.com