Suporta sa asawa naantala dahil sa kawalan ng pinagkakakitaan

Kgg. na Chief Acosta,

HIWALAY na po kami ng aking asawa. Bagama’t wala kaming anak ay hindi sumagi sa isip ko na magkaroon ng ibang karelasyon. Binubuhos ko na lamang ang oras ko sa aking pinagkakakitaan. Isa po akong jeepney driver at ang pasada ko ay sa Cubao at parte ng Maynila. Malaking dagok nga lamang po, mula nang magdeklara ng enhanced community quarantine (ECQ) ay hindi na ako nakakapasada. Wala rin po akong ibang pinagkakakitaan sapagkat pamamasada lamang ang alam kong hanapbuhay. Dahil tigil din muna ang trabaho ng asawa ko ay hinihingian niya ako ng suporta. Nais ko lamang pong malaman kung obligasyon ko pa ba siyang suportahan gayong siya naman ang nakipaghiwalay? Ang isa pa po ay wala naman akong pinagkakakitaan ngayon dahil nga hindi ako makapasada. Sana ay mapayuhan ninyo ako.

Gumagalang,

Jared

Dear Jared,

Ang suporta ay obligasyon hindi lamang sa mga anak ng isang tao kundi pati rin sa kaniyang asawa. Alinsunod sa Artikulo 195 ng Family Code of the Philippines: “Subject to the provisions of the succeeding articles, the following are obliged to support each other to the whole extent set forth in the preceding article: (1) The spouses; x x x”

Kaugnay nito, mananatiling obligasyon mo na magbigay ng pinansyal na suporta sa iyong asawa hanggang kayo ay kasal pa, maliban na lamang kung idideklara ng hukuman na wala ka nang obligasyon na bigyan pa siya ng suporta.

Ganoon pa man, maaari mong ipaliwanag nang maayos sa iyong asawa na hindi ka pa makapagbibigay ng pinansyal na suporta sa kaniya sa kasalukuyan sapagkat nahahadlangan ng deklarasyon ng enhanced community quarantine (ECQ) ang iyong paghahanapbuhay. Sapagkat bahagi ng limitasyon sa ECQ ang pagbabawal sa pamamasada ng pampublikong transportasyon tulad ng mga pampasaherong jeepney, sadyang wala kang kikitain sa pamamasada. Bagama’t sa pangkalahatan ay responsibilidad ng isang asawa na magbigay ng kaukulang sustento sa kaniyang asawa, nililimitahan din ng batas ang responsibilidad na ito. Ito ay batay sa mga sumusunod na probisyon ng ating Family Code:

“Art. 201. The amount of support, in the cases referred to in Articles 195 and 196, shall be in proportion to the resources or means of the giver and to the necessities of the recipient.

Art. 202. Support in the cases referred to in the preceding article shall be reduced or increased proportionately, according to the reduction or increase of the necessities of the recipient and the resources or means of the person obliged to furnish the same.”

Ipaliwanag mo na lamang sa iyong asawa na magbibigay ka ng angkop na pinansyal na suporta sa kaniya sa oras na mabigyan ka na ulit ng pagkakataon na makapamasada o kaya naman ay magkaroon ka ng ibang paraan upang kumita ng sapat.

Sana ay nabigyan namin ng linaw ang iyong katanungan. Ang payong aming ibinigay ay base lamang sa mga impormasyon na iyong inilahad at maaaring magbago kung mababawasan o madaragdagan ang mga detalye ng iyong salaysay.

Ang inyong Lingkod Bayan,

DR. PERSIDA V. RUEDA-ACOSTA, DSD

Punong Manananggol Pambayan

Paunawa:

Isangguni ang iba pa ninyong usaping legal sa aming opisina sa address na nakasaad sa pitak na ito o kaya ipadala ang inyong katanungan sa aming e-mail address: pao_executive@yahoo.com o tumawag sa PAO hotline: (02) 8426-2801; 8426-2450; 8426-2987; o 8929-9436 local 106 o 107 during office hours at local 159 after office hours.

Ang mga serbisyong legal ng PAO gaya ng legal advice, court representation, pagsasagawa ng dokumento, notaryo at iba pa ay libre at walang bayad mula sa kliyente ng PAO sang-ayon sa R.A. 9406 (PAO Law). Sang-ayon din sa nasabing batas, ang katunggali o kalaban sa kaso na matatalo ang magbabayad ng attorney’s fee sa PAO para ideposito sa National Treasury. Maaaring isumbong kay Chief Acosta ang sinumang public attorney o empleyado ng PAO na manghihingi o tatanggap ng salapi mula sa kliyente ng PAO sa address na ito: 5th Floor, DOJ Agencies Building, NIA Road corner East Avenue, Diliman, Quezon City, 1104.