Tamang relasyon sa Diyos at kapwa

March 07, 2020

SABI ni Robert Waldinger nung 2016, mariin ang sagot  ng mga Millenials  sa tanong kung ano sa palagay nila  ang magbibigay ng maganda at mahabang buhay, karamihan ang sagot ay pera ( 80%) at katanyagan(50%)  ang mga inaakala nila na magbibigay ng maganda at mahabang buhay sa kanila. Tama kaya ang mga Millenials?

Isiniwalat ni Waldinger na mayroong  Harvard Study of Adult Development (HSAD) na nag-umpisa noong 1938 at nagpatuloy ito hanggang  2013. Ito pa lang ang kauna-unahang pag-aaral na pagkahaba-haba na tumagal ng  75 taon. Lumahok dito ang 724 na mga kabataang lalake na  hati sa dalawang pangkat. Ang unang pangkat ay nagmula sa mayamang pamilya na mga estudyanteng sophomores sa Harvard at ang pangalawang pangkat ay galing sa mahihirap na pamilya na nakatira sa “inner city” ng Boston. Sinubaybayan ang mga buhay ng binatilyo hanggang sa sila ay  nagtapos ng pag-aaral,  nagkatrabaho, nag-asawa, nagkaanak at apo, at  tumanda . May yumaman at may mga naghikahos sa buhay. May namatay ng maaga samantalang 60 sa kanila ay buhay pa at nasa  edad 90 pataas.

Pagkaraan ng 75 taon, maliwanag ang aral na mapupulot sa HSAD- mali ang palagay ng mga Millenials. Hindi pera o katanyagan ang dapat ambisyunin ng kabataan. Ang mabuting pakikipag-ugnayan ang nagbibigay ng tunay na saya at nagpapanatili ng ating kalusugan hanggang sa pagtanda ng tao.

Sinabi din ni Waldinger na ang pakikisalimuha sa kapwa ay mainam para sa isang tao. Ang pagiging mapag-isa ay nakamamatay. Ang kalidad ng mabuti at matalik na ugnayan ay mahalaga. Ang mga tao na masaya sa kanyang ugnayan sa pamilya at mga kaibigan sa edad na 50 ang pinakamalusog sa edad 80.  Ang pagkakaraoon ng mabuting ugnayan ang nagsasanggalang sa ating mga katawan at nagpapatalas sa ating mga utak na naglalaman ng ating mga ala-ala .

Ang pakikipag-relasyon sa kapwa ay masalimuot at magulo, babala ni Waldinger. Ngunit ito ang susi para makamit ang buhay na  maligaya at magandang kalusugan ayon sa HSAD. Ito ang sinasabi ng siyensiya.

Talakayin naman natin ang ating pananampalataya.

Tayo na mga nilalang ng Diyos ay binigyan ng talino at abilidad na makipag-ugnayan sa Diyos at sa  kapwa tao  sa pamamagitan ng wika. Ang unang apat sa sampung utos ng Diyos ay tungkol sa ating pakikipagrelasyon sa Diyos at naghihintay siya sa atin na makipag-ugnayan sa kanya. (Deut 5: 7-21, Isaiah 30:18) Ang natitirang anim na utos ay para sa mga anak at magulang, mag-asawa, magka-kapitbahay at sa pakikipag-kapwa tao.

Dahil dito, mahalaga na makilala natin si Hesu Kristo bilang ating sariling taga-pagligtas ( John 3:16).  Ito ang umpisa ng pakikipisan ng Banal na Espiritu sa atin upang lubos na maunawaan natin ang mga salita ng Diyos na isinulat ng may akda para mabatid natin kung gaano niya tayo kamahal  (Acts 1:8, John 16:13, Joshua 1:8, 2 Tim 3:16).

Ang pagtanggap kay Kristo bilang Diyos at sariling Taga-pagligtas ay hindi nangangahulugan na mabubuhay ka ng mahaba sa mundong ito tulad ni Doktor Li WenLiang, na nagbunyag ng corona virus (COVID 19) sa Wuhan nuong Disyembre 2019. Pinarusahan pa siya ng pamahalaan ng China imbes na purihin. Pagkaraan nito ay nahawa siya sa kanyang mga pasyente na siya niyang kinamatay. Isa siyang Kristiyano.  Nakakalungkot sapagkat bata pa ang kanyang anak at ang kanyang misis ay buntis at malapit ng manganak.  Subalit may buhay na walang hanggan naman si Doktor at ito ang nagbibigay ng lakas sa kanyang pamilya na nasa mas mabuting kalagayan na siya sa piling ni Hesus.

Makinig sa sinasabi ng siyensiya at pananampalataya.Sundin ang aral ng HSAD at ng mga salita ng Diyos. Magkaroon ng magandang relasyon sa Diyos at kapwa. Hindi man humaba ang buhay mo sa mundong ito, tiyak ka naman na may buhay na walang hanggan sa  langit kapiling ang Diyos.