Tikas pahinga muna ang mandatory Reserve Officers' Training Corps

December 01, 2018

KAILANGAN ng masusing pag-aaral ang panukalang gawing mandatory ang ROTC para raw mahubog at mapalakas ang  pagmamahal sa bayan ng kabataan.

Sinasabi ng pagsasaliksik na nilathala nitong 2016 na matagumpay ang Literacy Training Service, isa sa tatlong component ng NSTP, na matagumpay ang programa sa paghubog sa kabataan estudyante ng Phil. Normal University ang pagmamahal sa bayan at kababayan, pagkakaroon ng team work, bolunterismo at pakikipagkapwa tao. (Zhanina Custodio et al,Impact Evaluation of the NSTP in promoting volunteerism towards nation building; PNU ASTEN Journal of Teacher Education 2016 Volume 1 Issue2) [po.pnuresearchportal.org/ejournal/index.php/asten/article/download/299/200, opened last Nov 29,2018].

Samakatuwid, hindi maaaring sabihin na sa pamamagitan lamang ng ROTC nahuhubog ang pagmamahal sa bayan at pagtulong sa kapwa at bolunterismo.  Walang pagsasalik na maipapakita na bigo  ang  Literacy Training Service at Civic Welfare Training Service sa layunin nito.  At wala rin empirikal na pagsasaliksik na magsasabing ROTC lamang ang bukod tanging paraan para ang kabataan ay magkaroon ng pagmamahal sa bayan.  Ang suspetsa o di kaya ay gut feel ay hindi matibay na batayan para baligtarin o alisin ang National Service Training Program na saklaw ng RA 9163.

Hindi dapat madaliin ng Malaking Kapulungan at Senado ang panukalang ibalik ang ROTC bilang mandatory at hindi optional. Kailangan muna ng pagtimbang ng NSTP. Dapat mag-ulat ang CHED TESDA at DND , mga kolehiyo at pamantasan para malaman kung tagumpay ang programa at kung hindi, ano ang dahilan at ano ang solusyon dito. Kung talagang bigo ang program ng NSTP , doon pa lamang dapat tingnan kung ROTC lang ang tanging paraan para makamit natin ang pagsasanay sa kabataan upang umiral sa kanila ang pagmamahal sa bayan at tamang ugali at asal.

Sa Japan, ang mga bata ay tinuturuan ng pagmamahal sa bansa at kababayan at iba pang mga mahahalagang bagay hanggang Grade 4, at saka pa lang binibigyan ng marka ang kanilang mga eksamen.

Hindi tayo dapat malansi o malito o magkamaling sabihin na ang ROTC ay kaparehas ng  mandatory military service.  May 26 na bansa ang nag- uutos na lahat ng lalaki na may gulang 18-35  ay obligadong magserbisyo sa Armed Forces o di kaya ay sa kapulisan o serbisyo sa rescue at ambulansya ng 2 taon ng may allowance. Pagkatapos nito, obligado pa rin silang sumipot sa mga taunang training ng Reserve Force  sa loob ng 6 na taon. Sa Israel, pati babae ay kasama sa mandatory military service.

Sila Andres Bonifacio , Jose Rizal , Marcelo H. Del Pilar, Graciano Lopez Jaena, Macario Sakay ay hindi dumaan sa ROTC subalit ang kanilang pagmamahal sa bayan ay sukdulan. Huwag na natin ibalik ang dating rehimen ng sapilitang ROTC.  Tulad nuong ika-18 siglo at sa kasalukuyang  ika-21 siglo, maraming paraan upang mahubog ang kaisipan at maipakita ang pagmamahal sa bayan ng hindi kailangan magbilad sa araw, mag-martsa at magsuot ng fatigue uniform.