Tradisyon na rin ba ang pagkakalat ng basura?

April 22, 2019

Taon-taon pagkaraan ng Mahal na araw, laging hinaing ng mga kasapi ng Ecowaste Coalition ang mga basurang ikinalat ng mga nagpupunta sa simbahan ng Antipolo.

Mahigit isang dekada nang ganito lagi  ang tila sumbong sa media ng grupo. Wala namang tumatalima sa taon-taon ding panawagan ng coalition hinggil sa pagiging malinis ng kapaligiran sa mahal na araw.

Tila bingi na at manhid na ang mga kababayan nating nagsisimba sa Antipolo sa Mahal na Araw. Di nila pansin kung ang pinuntahan nilang simbahan ay isang sagradong lugar ng mga Katoliko at ipinauubaya na lamang ang paglilinis sa pamahalaaang lunsod nito.

Tila hindi iginagalang ng mga nagkakalat ng basura sa mga dinaanang lugar ng mga “deboto” ng pagsisimba sa lugar na ito. Kailangan lang bang maidaos ang tradisyon ng pagsisimba sa Antipolo taon-taon kahit na masalaula ang mga daraanan papunta hanggang sa lugar ng simbahan?

Kahabag-habag ang itsura ng lugar pagkaraan ng pagsisimba sa lunsod na ito. Tila isang malawak na tambakan ng basura ang simbahan.

Matagal ko nang iminungkahi sa Coalition na dapat ay tukuyin nila ang mga barangay ng mga “deboto” na nagsisimba sa Antipolo tuwing Mahal na Araw katulad din ng tradisyon ng pista ng Quiapo,

Araw ng mga patay, Pasko at Bagong Taon,  at iba pang tradisyong ginugunita taon-taon.

Kung matutukoy ang kahit ilan man lamang sa mga barangay na taunang nagsisimba sa Antipolo tuwing Mahal na Araw, mainam na makausap ang mga pamunuan ng kanilang barangay at ipaunawa ang batas sa kalikasan at ang pagmamahal sa ating kapaligiran.

Ano ang saysay ng pagsisimba kung sinasalaula naman ang kapaligirang likha ng Dakilang Lumalalang?

Mainam ding kausapin ang mga barangay sa Antipolo upang ipatupad ang RA 9003 o Ecological Solid Waste Management o Maka-kalikasang  pamamahala ng mga tira-tirang bagay na nagiging basura. Dapat malaman ng pamunuan ng mga barangay na ito na may kaparusahan ang paglabag sa batas na ito.

Dapat itong mahigpit na ipatupad ng DILG at DENR.

Napakapangit tingnan at isipin na ritwal na lamang at hindi na isipiritwal ang paggunita sa Mahal na Araw lalo na sa lunsod ng Antipolo at iba pang taunang paggunita sa mga yumao natin at mga pista sa bansa.

Kung ritwal na lamang ang paggunita sa mga okasyong ito, pangit  itong tradisyon. Tila pakitang-tao na lamang ito.

Nakalulungkot isipin na lumalala lalo ang pagsasalaula ng maraming Pilipino sa ating kapaligiran kahit na damang-dama na ang painit na painit na mundo. Lahat ay nagdurusa ngayon sa napakainit na panahon . Tila lagi tayong nasa loob ng pugon sabi ng isang kakilala kong nakausap ko sa cell phone habang nagbabakasyon sa lalawigan. Dati raw ay malamig ang lalawigang ‘yon ngunit hindi na ngayon.

Dapat maging responsible ang bawat isa sa atin sa pangangalaga sa Inang Kalikasan. Ang mga ikinalat na basura ay tiyak na hahantong sa mga karagatan tulad ng Manila Bay o kaya’y sa mga tambakan ng basura na nagbubuga ng carbon sa atmospera na lalong magpapainit sa ating mundo.       (bangonkalikasan@yahoo.com)