‘Water recycling’ proposed

April 12, 2019

Former presidential political adviser Francis Tolentino yesterday called on the government to implement ‘water recycling’ as one of the possible solutions to address the country’s water shortage problem.

Also called wastewater reuse or water reclamation, water recycling is the process of converting wastewater into water that can be reused for other purposes.

Furthermore, water recycling is reusing treated wastewater for beneficial purposes such as agricultural and landscape irrigation, industrial processes, toilet flushing, and replenishing a ground water basin.

“May mga kompanya na sa bansa na may mga pasilidad para sa water recycling.  Subalit marami pa rin ang wala. Kung kaya nga dapat na maisabatas ang pagkakaroon ng mga malalaking establisimento ng mga kagamitan at pasilidad para sa water recycling. Malaki ang pangangailangan ng mga higanteng malls at hotels halimbawa para sa tubig,” Tolentino stressed.

He also suggested to the national government to reward companies especially in the private sector tax incentives and other benefits to encourage others to follow suit.

“Tax discounts ang insentibong naiisip ko. Subalit marami pang mga insentibo ang maaring mailaan ng pamahalaan. Sa mga kompanya naman, maari ding maging bahagi ng kanilang corporate responsibility policy ang pagtatatag ng water recycling system bilang tulong nila sa pagsagip at pagpapanatili sa kalikasan ng bansa,” he said.