Paunawa sa publiko mula sa MGCI/ADD

ANG Members Church of God International (MCGI), na kilala rin bilang Ang Dating Daan (ADD), ay nakatanggap ng mapagtitiwalang impormasyon na may grupong nagpapanggap bilang mga miyembro ng MCGI/ADD at nanghihingi ng donasyong pera para diumano sa mga pangunahing charitable projects nito partikular na ang pagbibigay ng libreng edukasyon at libreng pangangailangang pang-edukasyon sa pamamagitan ng La Verdad Christian College at La Verdad Christian School.

Para sa kabatiran ng lahat, ang MCGI/ADD ay hindi tumatanggap ng  kontribusyon o donasyon mula sa mga di-miyembro o di- kaanib sa samahan, maging pera man ito o iba pang bagay. Sa katotohanan, ang doktrinang ito ay malinaw at hayagang makikita sa lahat ng pinagkakatipunang lugar ng MCGI sa buong mundo. Ang ganitong masamang gawain ay may isang maliwanag na layunin—ang sirain ang mabuting pangalan at reputasyon ng MCGI/ADD.

Kaugnay nito, ang MCGI/ADD ay handang magbigay ng gantimpala sa halagang Dalawang Daang Libong Piso (Php.200,000.00) sa sinumang tao, indibidwal o grupo, na makatutulong sa pagkahuli at matagumpay na pag-uusig ng sinumang tao o grupo na nasa likod ng panlolokong ito.

Ang publiko ay maaaring makipag-ugnayan sa mga sumusunod na numero: 0915-189-7007, 0918-438-8988 at 0943411-8001 upang masiguro ang pag-aresto sa mga salarin.