Salceda: Unahin pamumuhunan sa mga Pinoy, iligtas kanilang kita

August 10, 2020

INAMUKI ni House Ways and Means Committee chairman, Albay Rep. Joey Sarte Salceda, ang ‘economic managers’ ng bansa na bigyan ng patas na pagpapahalaga ang pamumuhunan sa mga impraestraktura at mga mamamayang Pilipino para matiyak na ang pag-urong ng ‘gross domestic product’ (GDP) ay hindi lumala sa permanenteng pagkawala ng kita at pagbagsak ng pambansang ekonomiya.

Kailangan munang bigyan ng pamahalaan ng patas at agad na pamumuhunan ang impraestraktura at pagsulong ng kakakayan ng mga mamamayan ngayong taon o sa susunod, ayon kay Salceda, isang kilalang ekonomistang mambabatas na siyang co-chairman din ng House Economic Stimulus Response Package Cluster.

Sa mga ulat, umurong diumano ang pambansang ekonomiya ng 16.5 porsiyento sa nakarang ikalawang kwarter ng taon (Abril-Hunyo) ngayong taon dahil sa perhuwisyo at pananalasa ng pandemyang COVID-19. Nagkaganun man, binigyang diin ni Salceda na nananatiling matibay at ‘resilient’ pa rin ang kakayanan ng pambansang ekonomiya.

“Totoong masamang balita ang pag-urong ng GDP ngunit dapat itong unawain sa wastong perspektibo o pananaw. Kahit 50-70% hindi tayo makagalaw, magagawa pa rin nating maging 80% may silbi. Sa madaling salita, magagamit pa rin upang makakakilos ng makabuluhan. Kailangan nga lang na magsikap at kumilos ng magkatugma ang ‘economic team’ natin sa Kongreso at katapat nila sa Ehikutibo,” bigay diin niya.

Ayon kay Salceda, kasalukuyan siyang nakikipag-usap sa mga sangkot na ‘economic managers’ tungkol dito, habang kasalukuyan din diyang binabalangkas ang mga panukala para sa    ‘economic reconstruction’ na sana ay kunsiderahin ng gubiyrno.

Sa ngayon, dagdag niya, dapat ipasa agad ng Kongreso ang mga panukalang repormang pang-ekonomiya sa sadyang kailangan na.

“Kailangang ipasa ng Kongreso ang nakabinbing mga ‘bills’ ditto, kasama ang ‘Corporate Recovery and Tax Incentives for Enterprises Act (CREATE),’ at mga amyenda sa ‘Foreign Investments Act, Retail Trade Liberalization Act, and Public Service Act.’ Naihain na namin ang mga panukala namin sa naturang mga ‘bills’ at sana mabilis ding kumilos ang Senado” paliwanag niya.

Binigyang diin ni Salceda na “hindi makaka-akit ng mga bago at karagdagang pamumuhunan ang Pilipinas at makalikha ito ng mga bagong trabaho kung, gaya ng sinasabi ng sinasabi ng OECD (Organization for Economic Cooperation and Development), tayo ang may pinakamahigpit na limitasyon sa mga mamumuhunan sa buong Asia.”

Ipinaliwanag ni Salceda na dapat pagtuunan din ng ibayong atensiyon ang “agricultura na sadyang kailangan kahit sa panahon ng krisis. Mahalaga ang pagkain at dapat manatiling masigla ang industriya ng paglikha ng pagkain.” Siya ang pangunahing may-akda ng mga amyenda sa Agri-Agra Act, na naglalayong lalong pahusayin ang pagpapahiram ng puhunan sa mga magsasaka.

Ipinanukala din niya sa ilalim ng ‘stimulus program’ na patawarin na ang mga delingkwenting pautang ng Land Bank sa mga benepisiyaryo ng ‘agrarian reform’ “upang mawalan ng hadlang ang mga 1.228 milyong ektaryang lupain para magamit sa lalong  makabuluhang proyektong pansakahan na mabibigay pakinabang sa mga 682,000 benepisiyaryo nila,”

Dapat din diumanong palakasin lalo ang kakayanan ng bansa sa pangangalaga sa kalusugan upang mapanatili ang tiwala dito ng mga negosyo at mamamayan.

“Magkaugnay ang kalusugan at ekonomiya kaya dapat sabay at kapwa silang isulong at palaguin. Dapat palawakin at pahusayin ang ating ‘healthcare capacity,’ pangalagaan ang kapakanan ng lahat na sangkot dito, gawing higit na mabisa ang ‘contact tracing and testing’ at panatilihin ang tiwala ng mga mamamayan sa mga sistema nito,” patapos niyang paliwanag.