Speaker Gloria Macapagal-Arroyo: Continue fighting for freedom from poverty

Gloria Macapagal-Arroyo

THE fight of the present generation has shifted from the fight for freedom from our colonizers during the time of our forefathers to the fight for freedom from poverty.

This was the message of Speaker Gloria Macapagal-Arroyo, in her speech as guest of honor at the 121st Independence Day commemoration at the historic Barasoain Church in Malolos City, Bulacan yesterday morning.

Arroyo stressed the fight for freedom continues but it is now about fighting to bring the entire Philippines out of poverty.

“Kaya kung ang henerasyon ng ating mga ninuno ay ipinaglaban ang kalayaan, ang ating henerasyon ay ipagpatuloy na ipaglaban ang kalayaan sa kahirapan ng ating bansa,” said Arroyo, a former President.

Arroyo pointed out that the fight for freedom from poverty bore results during her time when she was able to bring down the poverty rate from 39 percent in 2001 when she started her presidency to 26 percent in 2010 when her term ended.

The Speaker stated that the administration of President Rodrigo Duterte is aiming to bring poverty rate further down to 14 percent when his presidency ends in 2022. If that happens, the Philippines would have experienced a poverty reduction of 25 percent in just 20 years.

“Umaasa ako na makakamit ng administrasyon ni Pangulong Duterte ang hangad niyang mapababa ang kahirapan sa 14% sa taong 2022. Kung kaawaan tayo ng Diyos at matutupad ang hangaring ito ay masasabi nating naibaba ng mga administrasyong magkakasunod ang kahirapan mula 39% noong 2001 nang nagsimula ako bilang pangulo hanggang 26% nang natapos ako bilang pangulo noong 2010 hanggang sa 14% sa taong 2022, sa loob lamang ng dalawampung taon. Kung makakamit ito, tagumpay ito ng buong henerasyon,” said Arroyo.